Fortsätt till innehållet
Uimaratoja uimahallissa.

Badcentret VesiVeijari avstår från avgiftsfria sittunderlag från ingången av 2024

Badcentret VesiVeijari beaktar i enlighet med stadsstrategin klimatpåverkan i sin verksamhet genom att i fortsättningen vara allt ansvarsfullare i sina anskaffningar och tar de avgiftsfria sittunderlagen ur bruk från 1.1.2024. Åtgärden är en del av stadens klimatarbete i vilket som en åtgärdshelhet ingår cirkulär ekonomi och främjandet av hållbar konsumtion. Staden har som mål att öka avfallsfraktionernas återvinningsgrad samt att minska avfallsmängden.

Engångssittunderlag bildar ca 10 ton vått blandavfall årligen

I Badcentret VesiVeijari används årligen ca 300 000 engångssittunderlag som bildar ca 10 ton vått blandavfall. Om man skulle rada varje slängt sittunderlag efter varann skulle de bilda en sträcka på över 100 kilometer. Åtgärden minskar märkbart uppkomsten av avfall, vilket främjar uppnåendet av stadens klimatmål. Dessutom minskar åtgärden städarnas arbetsmängd och det blir mera tid över för annat arbete.

Utöver miljöeffekter medför åtgärden också ekonomisk nytta. Tack vare förändringen sparas ca 15 000 euro.

Över tusen badare varje dag

I fortsättningen får man ta med sitt eget sittunderlag eller en handduk i bastun, men det är också tillåtet att sitta i bastun utan sittunderlag. I början av förändringen kan badaren köpa ett engångssittunderlag i kassan (pris 0,50€/st.).

Karleby stads städservice berättar att i VesiVeijari tvättas bastulavarna dagligen och varje vecka med desinficerande rengöringsmedel (två gånger i veckan). Dessutom ska den som besöker badcentret alltid tvätta sig före bastubadandet. På basis av vattenkvaliteten kan det konstateras att i Badcentret VesiVeijari följer badarna tvättanvisningarna bra.

Badcentret VesiVeijari besöks varje dag av t.o.m. över tusen badare och i år är vi nära ett rekord i simhallens historia. Prognosen för besökarantalet år 2023 är ca 250 000.