Fortsätt till innehållet

Bekanta dig med kulturarv och lokalhistoria –K.H.Renlunds museum publicerar lättfattliga föreläsningar på nätet

Leende man tittar på kameran.
På bild arkeolog Risto Nurmi. Foto: Jouni Mustonen / KHRM

Museet öppnar sina informationsresurser för en bred publik i tillgängligt format. Från och med maj publicerar museet nya och aktuella föreläsningar i teman kring lokalhistoria och kulturarv. Genom föreläsningsserien Studia Generalia kan du lära dig nytt om bl.a. arkeologiska fyndplatser i Karleby, gamla byggnader och föremål samt betydelsen av en gemensam historia.

K.H.Renlunds museum ger ut den första föreläsningen med tillhörande presentationsmaterial i maj, torsdagen 20.5. Också senare under året publiceras några teman till, varefter museet granskar framtida behov av dylik service bl.a. utgående från respons från publiken. Meningen är att materialet som ges ut inom ramen för Studia Generalia-föreläsningarna får bli kvar på nätet för en längre tid, så att de kan komma allmänheten till gagn. Föreläsningskonceptet inrymmer presentationer såväl på finska som svenska.

– I min egen föreläsning berättar jag om vad vi hittat vid utgrävningarna i Karleby stadscentrum, vad fynden och observationerna kan berätta om stadens historia samt hur det överhuvudtaget är möjligt att fruktbart tolka gamla föremål som hittats någonstans i jordmånen, säger arkeolog Risto Nurmi (på bild).

Det första temat behandlas av FD Risto Nurmi, under rubriken ”Eillinen roska on tutkijan aarre” (ung. gårdagens skräp är forskarens skatt). Föreläsningsmaterialet publiceras 20.5.2021 på K.H.Renlunds museums webbsidor, på sidan för informationstjänster och forskning.

Exceptionella tider, så som nu under coronan, utmanar också aktörerna inom musei- och kulturbranschen att utveckla nya tjänster som är lättillgängliga och oberoende av plats, tidpunkt och t.ex. publikbegränsningar. Museianställda vid K.H.Renlunds museum i Karleby behandlar i sitt dagliga arbete teman som på många sätt utgår från och inspireras av berättelser kring enskilda lokala invånare. Tillika bildar dessa berättelser och behandlingen av dem en referensram för livet också i dagens Karleby och Mellersta Österbotten.

– Ett sätt att delta i museiarbetet är att lyssna på föreläsningarna som vi publicerar på nätet, där vi också ger åhörarna möjlighet att skicka kommentarer eller frågor till föreläsarna och museet, berättar forskningsamanuens Erik Engberg.

Information angående Studia Generalia-föreläsningarna uppdateras i första hand på museets Facebooksida, som hittas under namnet ”khrenlundinmuseo”, och på museets webbsidor, stadens webbplats.

Tilläggsinformation:
Erik Engberg, forskningsamanuens
044 780 9757, erik.engberg@kokkola.fi

Kristina Ahmas, museichef
044 780 9574, kristina.ahmas@kokkola.fi