Fortsätt till innehållet

Framgångsrika idrottare år 2023

Karleby idrottstjänster uppmärksammar varje år framgångsrika idrottare. Priset kan tilldelas en idrottsförening eller dess medlem som är verksam i staden. Vid tidpunkten förmtävlingsprestationen ska idrottaren som tilldelas priset vara skriven i Karleby. En motivering för beviljande av pris kan också vara anknytningen till den s.k. moderföreningen i Karleby. I lagsport är priset föreningsspecifikt.

Beslut om belöning fattas utgående från idrottsföreningars förslag av en belöningsarbetsgrupp som utses av bildningsnämnden. Belöningsarbetsgruppen har rätt att också belöna för prestationer som kommit fram på annat sätt. Idrottsföreningar begärs om förslag i november och belöningsfesten ordnas i december.

Föreningar har möjlighet att namnge en tränare och/eller föreningsaktiv vars arbetsinsats i föreningen har varit betydande endera för föreningens framgång eller för långvarigt frivilligarbete för föreningens bästa.

instruktioner för deltagande

Vi ber idrottsföreningar lämna in uppgifter om finska mästerskap 2023 samt om andra framgångsrika idrottare i enlighet med belöningsanvisningen.

Lämna in uppgifter om föreningens Finlands mästare 2023, medaljplaceringar i allmänna serier samt förslag på hedersprismottagare och årets tränare/föreningsaktiva senast 15.11.2023 till liikunta@kokkola.fi eller Karleby stad/ idrottstjänster, Ämbetsgränd 5, 67100 Karleby (stadshuset).

OBS! Vi beaktar också alla finska mästerskap eller medaljplaceringar i allmänna serier vilka vunnits före 14.12. Meddela om dem så fort som möjligt efter tävlingen.

Meddela följande:
– Namn och adressuppgifter, gärna också e-post, på Finlands mästare eller medaljör
– Föreningen, idrottsgrenen samt platsen för mästerskapet (eller medaljen)
– Tränarens namn (om idrottaren har en utsedd tränare/flera tränare)

Belöningsfesten ordnas i Karlebysalen i stadshuset
torsdag 14.12.2023 kl. 18.30.