Fortsätt till innehållet

Byggnads- och miljönämnden förrättar miljösyn

Byggnads- och miljönämnden i Karleby förrättar miljösyn fredagen den 13 oktober 2023. I synen deltar tjänsteinnehavare från miljöskyddet och byggnadstillsynen samt byggnads- och miljönämndens ledamöter.

Vid miljösynen fästs uppmärksamhet vid att gårdsområdena ska vara snygga och trivsamma i enlighet med markanvändnings- och bygglagen, byggnadsordningen och avfallslagen. Under synen granskas särskilt de fastigheter gällande vilka nämnden har kontaktats. Fastigheternas ägare kan få en uppmaning att snygga upp sitt gårdsområde eller reparera sina byggnader.

Enligt markanvändnings- och bygglagen, byggnadsordningen och avfallslagen ska gårdsområdena vara snygga och trivsamma. Föreskrifterna förpliktar att hålla byggnaderna och deras omgivning i hälsosamt, tryggt och trivsamt skick. Till exempel kan man ingripa i slarvig förvaring utomhus, avfall på gården eller avsaknad av lämplig avfallshantering.