Fortsätt till innehållet

Byggnadstillsynens tjänster utvecklas

Karleby stads byggnadstillsyn utvecklar sin serviceverksamhet, nåbarhet och sina bygglovsprocesser. Under våren har byggnadstillsynen tagit i bruk en lovrådgivning och infört telefontider till lov- och byggnadsgranskarna. Senare, när coronasituationen tillåter, tar man också i bruk en möjlighet att boka tid för personlig rådgivning.

Även anvisningarna för bygglovsprocessen förbättras. På stadens webbplats sammanställs uppdaterade anvisningar för byggare och planerare, och utvecklandet av elektroniska tillståndstjänster fortsätter. Sakkunniga inom stadens tillståndsärenden presenterar tjänsterna vid evenemang till exempel för företagare och planerare. Även de populära invånarträffarna om olika byggnadsteman fortsätter.

I enlighet med det näringspolitiska samarbetsavtalet mellan staden och företagarorganisationerna har man fäst särskild uppmärksamhet vid att utveckla samarbetet. Kontaktperson vid tillståndstjänsterna är tillståndschef Minna Väisänen.