Fortsätt till innehållet

Centria och Karleby stad med på Studia-mässan

Yrkeshögskolan Centria och Karleby stad deltar i Studia-mässan som ordnas i Helsingfors Mässcentrum 23 – 24.11.2021. Efter en paus på ett år ordnas Studia-mässan igen som liveevenemang. Mässan är Finlands största studie- och karriärevenemang där olika fortbildningsmöjligheter för studerande på andra stadiet presenteras på ett mångsidigt sätt.

Det är många yrkeshögskolor och universitet både från Finland och andra länder som är med på mässan. Centria tar särskilt fram utbildning som kan sökas våren 2022.

”En ny utbildning i vårt utbud är batteriteknik som utöver examensinriktad utbildning även erbjuds som ett inriktningsalternativ för ingenjörsstuderande som nästa höst inleder sina studier i kemiteknik och elteknik”, berättar Mari Emmes, Centrias chef för studieärenden.

På mässan kan man diskutera olika utbildningar och hur man söker sig till dem samt om studielivet i Centria både med deltagande studieambassadörer och representanter för personalen. Även Karleby stad är med på Centrias avdelning. Med Studia-mässan startar Karleby stads och Centrias riksomfattande marknadsföringskampanj för studerande och den fortsätter ända till gemensam ansökan i mars. Kampanjen är riktad till unga och deras föräldrar.

”Vi vill presentera Karleby som en studiestad som erbjuder goda möjligheter till fritids- och hobbyverksamhet. När en studerande tar emot en studieplats väljer hen också sin hemstad åtminstone för den tid studierna pågår. Studerande är för oss en viktig del av levande Karleby som förnyas. Företag söker nu kompetent arbetskraft och erbjuder mångsidiga möjligheter till karriär – studerande som redan finns i regionen är en viktig resurs också för företag”, konstaterar Karleby stads marknadsförings- och kommunikationschef Päivi Korpisalo.

Mera om kampanjen finns i Ilta-Sanomats digitala innehåll och i Helsingin Sanomats utbildningsbilaga samt i många kanaler för sociala medier.