Fortsätt till innehållet

Coronabegränsningar i idrottsanläggningar inomhus

Karleby stads utvidgade ledningsgrupp preciserar 19 mars coronabegränsningar som gäller stadens idrottsanläggningar inomhus samt hobbylokaler.

Karleby stad annullerar i enlighet med den regionala covid19-myndighetsarbetsgruppens rekommendationer turerna för över 20-åringars lag- och kontaktsport i stadens egna idrottsanläggningar inomhus. Turerna annulleras fr.o.m. måndag 22 mars fram till 31 mars.

Undantag utgör tränings- och tävlingsverksamhet på landslags- och FM-nivå och i division I samt professionell träning i olika grenar med sikte på den internationella toppen liksom även den tredje högsta serienivån i fotboll. Hobbyverksamhet för vuxna i grupper under 10 personer kan fortsätta förutsatt att säkerhetsavstånden faktiskt kan hållas (t.ex. gymnastik, tennis, badminton, turer för familjer). Idrottstjänster kontaktar senast på måndag per e-post grupper som bokat turer.

Tränings- och tävlingsverksamheten för under 20-åriga barn och unga kan fortsätta i grupper under 20 personer med beaktande av säkerhetsanvisningarna vad gäller coronaviruset. Stadens egna gym och VesiVeijari håller fortfarande öppet med specialarrangemang.

Karleby stad vill betona alla deltagares, föreningars och aktörers ansvar att beakta coronasäkerheten.