Fortsätt till innehållet
Studentfesten i Västraparken
Studentfes 2020 i Västraparken.

”De gamla” och vårens studenter firas också under Veneziadhelgen

Under Veneziadhelgen ordnar Karlebys gymnasier de gamlas dans som blev flyttad på våren på grund av coronaläget och en gemensam studentfest för vårens studenter. De gamlas dans ordnas på fredagskväll 27.8 med skolspecifika arrangemang, men i år ordnas inte besök till andra skolor eller en gemensam dans. Publikantalet har begränsats till dansarnas närmaste krets och vid evenemangen används munskydd och iakttas säkerhetsavstånd. Gymnasierna skickar information om skolans praxis till dansarna och deras familjer via Wilma.

Lördag 28.8 ordnas studentfesten på samma sätt som ifjol, dvs. som ett utomhusevenemang i Västraparken kl.11. Också festligheterna i Västraparken riktas till studenterna och deras närmaste. Det stora parkområdet möjliggör att skyddsavstånd kan iakttas och deltagarna anvisas att använda munskydd under hela tillställningen. Noggrannare information om studentfesten har skickats till studenterna via Wilma.

Karleby stad gratulerar alla som firas under veckoslutet. ”Skolornas äldsta och vårens studenter har studerat med exceptionella undervisningsarrangemang under coronapandemin och de har också varit tvungna att avstå från många av gymnasiets traditioner under sin gymnasietid. De har gjort sig mer än förtjänta av gemensam, trygg fest”, konstaterar bildningsdirektör Terho Taarna.