Fortsätt till innehållet

Det nya nyhetsbrevet om kommunförsöket med sysselsättning publiceras i augusti

Vill du få e-post om det som är aktuellt inom kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen? Vill du veta vad som händer inom kommunförsöket med sysselsättning i Mellersta Österbotten och läget gällande utvecklingen av en ny servicemodell för sysselsättning?

I nyhetsbrevet berättar vi om allt detta och övriga aktuella frågor. Nyhetsbrevet publiceras på finska och svenska och sänds till kommunförsökets samarbetspartner. Det första nyhetsbrevet sänds i slutet av augusti till de som beställt nyhetsbrevet. I fortsättningen publicerar vi ett nyhetsbrev varannan månad. Vi följer emellertid hela tiden statistik och respons gällande nyhetsbrevet och strävar efter att förbättra nyhetsbrevets innehåll och publiceringstidtabellen.

Det kostar inget att beställa nyhetsbrevet och du kan beställa det här nedan under punkten Beställ nyhetsbrevet för kommunförsöket med sysselsättning. Du beställer nyhetsbrevet genom att välja temat Kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen och ange din e-postadress i fältet. Om du vill kan du ändra eller avbryta din prenumeration via en länk som finns i varje nyhetsbrev.

Vad är kommunförsöket med sysselsättning?

Genom kommunförsöket med sysselsättning strävar man efter att ge kommunerna en starkare roll i sysselsättningsvården. Från och med 1.3.2021 har kommunerna ansvarat för vissa uppgifter som tidigare skötts av TE-förvaltningen. Kommunförsöken med sysselsättning upphör den 31 december 2024. Regeringen bereder för närvarande en permanent överföring av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna, reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024. Avsikten är att regeringspropositionen om överförandet av arbets- och näringstjänsterna ska lämnas till riksdagen i september 2022. Ansvaret för att ordna tjänsterna skall överföras till kommunerna den 1 januari 2025.

I Karlebyregionens kommunförsök deltar Karleby stad, Kannus stad och Perho kommun samt Kaustby ekonomiska region (dvs. Halso, Kaustby, Lestijärvi, Toholampi och Vetil).

Inom kommunförsöket skapas en helt ny servicemodell för sysselsättningsvården som överskrider de administrativa gränserna. Inom modellen samordnas service som kunden behöver på ett bättre sätt än tidigare. I försöket söker man tillsammans efter lösningar på hur man bland annat kan skapa smidigare kundserviceprocesser, utveckla och samordna olika aktörers tjänster samt bygga upp en ny slags organisation som fungerar som ett nätverk.

Beställ nyhetsbrevet för kommunförsöket med sysselsättning