Fortsätt till innehållet

Föreslå mottagare av Lucina Hagman-priset 2021

Det andra Lucina Hagman-priset delas ut år 2021. Priset delas ut i syfte att föra vidare arvet efter Lucina Hagmans pedagogiska filosofi genom att prisbelöna pedagogiskt arbete som gjorts för att främja jämlik utbildning, jämställdhet och jämlikhet mellan könen samt för att förnya fostran och utbildning.

Prisets mottagare kan vara en enskild person, en smågrupp eller en sammanslutning som endera genom ett målmedvetet och långvarigt arbete eller med hjälp av en ny innovation har främjat de mål som nämns i grunderna. Av motiverade skäl kan fler än ett pris delas ut per år.

Prismottagare kan vara personer, smågrupper eller sammanslutningar som på Karleby stads område arbetar inom någon sektor för fostran och utbildning, allt från småbarnspedagogik till högskoleundervisning.

År 2020 delades Lucina Hagman-priset ut till Eeva-Liisa Kiiskilä, lärare i förberedande undervisning. För att hedra Karleby stads 400-årsjubileum delades också ut två utmärkelser. Utmärkelserna delades till Tuire Matilainen, verkställande direktör för 4H-föreningen i Kelviå, samt Anne Kamunen-Kauro, lärare i huslig ekonomi vid Lohtaja skola.

Priset delas ut varje år den 1 september som traditionellt har varit dagen då läsåret börjar. Priset består av ett diplom och ett stipendium vars storlek slås fast av organet som fattar beslutet om priset.

Kom med förslag till prismottagare!

Skriv förslaget/förslagen innan 2.6.2021.