Fortsätt till innehållet

En egen självständighetsfest för invånare i Mellersta Österbotten som har fyllt 80 år

Kommunerna i Mellersta Österbottens område och Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite anordnar i samarbete med områdets organisationer ett självständighetsfirande för invånare i Mellersta Österbotten som har fyllt 80 år. Festen hålls lördagen 2.12.2023 med början klockan 14 i Karleby stadshus. Evenemanget är det första i sitt slag i Finland.

Mellersta Österbottens kommuner och Soite har tillsammans med organisationer planerat ett självständighetsfirande för dem som fyllt 80 år, det vill säga de som är födda 1943.

Självständighetsdagen för äldre, som omfattar hela landskapet och välfärdsområdet, är det första i Finland. Syftet med festen är att respektera självständigheten, Mellersta Österbottens invånare och äldre. I anordnandet av självständighetsfirandet har det festkoncept som utvecklats av Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto (VALLI ry) och Centralförbundet för de gamlas väl använts.

Inbjudan till festen har skickats per post till personer födda 1943 i Mellersta Österbottens område. Totalt skickades 522 inbjudningar. Cirka 200 äldre svarade på inbjudan och alla som vill som är födda 1943 kan delta i festen. Särskilt roligt är det att det kommer deltagare från alla åtta kommuner inom välfärdsområdet.

Självständighetsdagens festprogram inleds med kaffeservering och ett uppträdande av Kaustinen Näppärit, följt av hälsningar från välfärdsområdet, kommuner och organisationer. Social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso håller ett tal vid festen. Dessutom uppträder seniorkören Kokkolan Lauluveikot och Kokkolan Jymy på festen, och festen avslutas med en gemensam avslutande kavalkad.