Fortsätt till innehållet

Enkät till Invalidbyparkens användare

Vi inleder planeringen av Invalidbyparken som ligger vid Anders Chydenius gata. Syftet med grundförbättringen är att öka parkens säkerhet och trivsamhet genom att byta ut de föråldrade lekredskapen och göra andra önskade förbättringar i parken. Vi vill gärna höra vilka önskemål och tankar du har om grundförbättringen av parken. Planen kommer att finnas framlagd under 2024 på adressen https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/planering/planering-av-gronomraden/

Enkäten är öppen till 23.6.2024.

Svara på enkäten