Fortsätt till innehållet
Vy över grönskande Fabriksgatan. I förgrunden blomplanteringar samt en ståltrådsskulptur som föreställer en sittande kvinna. Längre bak mera blomplanteringar samt träd som kantar gatan.

Planering av grönområden

Enhetens arbetsuppgifter är planering av parker, lekområden, gårdsplaner på stadens fastigheter och övriga grönområden.
Enheten ansvarar också för landskapsplanering och för utvecklingen av ett grönområdessystem.

Du kan bekanta dig med grönområden och parker i Karleby här.

Parker
 • Inga nya planer i beredningskede.

 • Inga nya planer finns offentligt framlagda.

 • Trullö friluftsled. Framläggningstid 16-29.3.2023.
  Mer information ger grönområdetsmästare Raimo Sillanpää.

  • Trullö friluftsled 5154a
  • Trullö friluftsled 5154b

  Grundförbättring av Lankilanpuisto (Maringais). Framläggningstid 15 – 29.12.2022. Mer information ger Nina Mamia.

  Pottstrandsparken och nuvarande badstrandens område i Lahdenperä. Framläggningstid 3– 16.11.2022. Mer information ger Nina Mamia.

  Grundförbättring av Videbackens lekpark (Leenala). Framläggningstid 13.– 26.10.2022.

  Grundförbättring av familjepark (Guldbromsstigen 10, Björkhagen). Framläggningstid 3– 16.3.2022.

  Renoveringen av Trollparken (Kortgränden 7). Framläggningstid 10–23.2.2022.

  Ny skejtplats i Ullava (Ullavavägen 689b). Framläggningstid 22.4– 5.5.2021.

  Halkokari kvartersbacke (Roskaruka). Grundförbättring av näridrottsplats. Framläggningstid 4– 17.3.2021.

  Vingårdsparken (Vingårdsvägen 8). Framläggningstid 18.2– 3.3.2021.

  Kyrkbacksparken, grundförbättring (Kyrkovägen 10). Framläggningstid 18.2– 3.3.2021.

  Simukkalanpuisto, Kelviå, grundförbättring (Kaplansvägen 19). Framläggningstid 18.2– 3.3.2021.

 • Det är möjligt att delta i beredningen av grönområdesplaner vid stadsmiljösektorns Planering under två veckors tid genom att kontakta stadens grönområdesplanerare eller genom att yttra sin åsikt skriftligt.
  Grönområdesplanerna hålls offentligt framlagda under två veckor vid stadshusets kundtjänst och på stadens webbplats före planerna godkänns.
  Du kan lämna in en skriftlig åsikt under framläggningstiden. Åsikterna behandlas av stadsstrukturnämnden.
  Infoga kontaktuppgifter om dig i åsikten och märk kuvertet eller meddelandet med ärendets namn.
  Adress:
  Karleby stad / Stadsmiljö, förvaltning
  PB 43, 67101 KARLEBY
  e-post: kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi

Kontaktinformation