Fortsätt till innehållet
Vy över grönskande Fabriksgatan. I förgrunden blomplanteringar samt en ståltrådsskulptur som föreställer en sittande kvinna. Längre bak mera blomplanteringar samt träd som kantar gatan.

Planering av grönområden

Enhetens arbetsuppgifter är planering av parker, lekområden, gårdsplaner på stadens fastigheter och övriga grönområden.
Enheten ansvarar också för landskapsplanering och för utvecklingen av ett grönområdessystem.

Du kan bekanta dig med grönområden och parker i Karleby här.

Parker
 • Beredningen av parkplaner inleds (MBF 42 §) under tiden 18.11-1.12.2021. Mer information ger Sini Sangi.

  • Renoveringen av familjeparken (Guldbromsstigen 10, Björkhagen)
  • Renoveringen av Trollparken (Kortgränden 7, Halkokari)
 • Inga nya planer finns offentligt framlagda.

 • Ny skejtplats i Ullava (Ullavavägen 689b).

  Halkokari kvartersbacke (Roskaruka). Grundförbättring av näridrottsplats.

  Vingårdsparken (Vingårdsvägen 8)

  Kyrkbacksparken, grundförbättring (Kyrkovägen 10)

  Simukkalanpuisto, Kelviå, grundförbättring (Kaplansvägen 19)

 • Det är möjligt att delta i beredningen av grönområdesplaner vid stadsmiljösektorns Planering under två veckors tid genom att kontakta stadens grönområdesplanerare eller genom att yttra sin åsikt skriftligt.
  Grönområdesplanerna hålls offentligt framlagda under två veckor vid stadshusets kundtjänst och på stadens webbplats före planerna godkänns.
  Du kan lämna in en skriftlig åsikt under framläggningstiden. Åsikterna behandlas av stadsstrukturnämnden.
  Infoga kontaktuppgifter om dig i åsikten och märk kuvertet eller meddelandet med ärendets namn.
  Adress:
  Karleby stad/registratur
  PB 43, 67101 KARLEBY
  e-post: kokkola@kokkola.fi

Kontaktinformation