Fortsätt till innehållet

Enhetens arbetsuppgifter är planering av parker, lekområden, gårdsplaner på stadens fastigheter och övriga grönområden.
Enheten ansvarar också för landskapsplanering och för utvecklingen av ett grönområdessystem.

Du kan bekanta dig med grönområden och parker i Karleby här.

Parker
 • Inga nya planer i beredningskede.

 • Inga nya planer finns offentligt framlagda.

 • Pottstrandens skejtplats och pumptrack-bana. Framläggningstid 14– 27.3.2024. Mer information ger Sini Sangi.

  Grundförbättring av Kumpulaparken (Einos gränd 5, Kelviå). Framläggningstid 14– 29.12.2023. Mer information ger Nina Mamia och Sini Sangi.

  • Översiktsplan 5160

  Grundförbättring av Tornparken (Ilkkavägen 13). Framläggningstid 16– 29.11.2023. Mer information ger Nina Mamia och Sini Sangi.

  • Översiktsplan 5163

  Konsthuset Renlund, plan för gårdsområdet(Folkskolegatan 6), Framläggningstid 2– 15.11.2023. Mer information ger Nina Mamia och Sini Sangi.

  • Gårdsområdet 5124

  Grundförbättring av Åsnebryggans park (Barken 45). Framläggningstid 16– 29.11.2023. Mer information ger Nina Mamia och Sini Sangi.

  Trullö friluftsled. Framläggningstid 16-29.3.2023.
  Mer information ger grönområdetsmästare Raimo Sillanpää.

  • Trullö friluftsled 5154a
  • Trullö friluftsled 5154b

  Grundförbättring av Lankilanpuisto (Maringais). Framläggningstid 15 – 29.12.2022. Mer information ger Nina Mamia.

  Pottstrandsparken och nuvarande badstrandens område i Lahdenperä. Framläggningstid 3– 16.11.2022. Mer information ger Nina Mamia.

  Grundförbättring av Videbackens lekpark (Leenala). Framläggningstid 13.– 26.10.2022.

  Grundförbättring av familjepark (Guldbromsstigen 10, Björkhagen). Framläggningstid 3– 16.3.2022.

  Renoveringen av Trollparken (Kortgränden 7). Framläggningstid 10–23.2.2022.

 • Det är möjligt att delta i beredningen av grönområdesplaner vid stadsmiljösektorns Planering under två veckors tid genom att kontakta stadens grönområdesplanerare eller genom att yttra sin åsikt skriftligt.
  Grönområdesplanerna hålls offentligt framlagda under två veckor vid stadshusets kundtjänst och på stadens webbplats före planerna godkänns.
  Du kan lämna in en skriftlig åsikt under framläggningstiden. Åsikterna behandlas av stadsstrukturnämnden.
  Infoga kontaktuppgifter om dig i åsikten och märk kuvertet eller meddelandet med ärendets namn.
  Adress:
  Karleby stad / Stadsmiljö, förvaltning
  PB 43, 67101 KARLEBY
  e-post: kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi

Kontaktinformation