Fortsätt till innehållet

Fågeldödlighet som tyder på fågelinfluensa har observerats i Mellersta Österbotten

Mellersta Österbottens miljöhälsovård ber kommuninvånarna anmäla om observationer gällande massdöd hos vilda fåglar eller enstaka döda rovfåglar. Man behöver inte anmäla om enstaka döda måsar.

Anmälningar begärs om det på samma område finns sjuka eller döda

  • fler än en svan ELLER
  • fem eller flera andra sjöfåglar ELLER
  • mer än tio fåglar av andra arter.

Anmäl om döda fåglar:

Bekämpning av fågelinfluensa

Fågelinfluensa smittar till alla fåglar. För att bekämpa fågelinfluensa är det särskilt viktigt att skydda allt fjäderfä från smittan. Man bör se till att vilda fåglar inte kommer i kontakt med fjäderfä och det är förbjudet att hålla höns ute under maj. Ägare till fjäderfä ska meddela kommunalveterinären om fåglarna uppvisar symtom på fågelinfluensa, dvs. näsflöde, hosta, apati, ovillighet att äta samt höjd dödlighet.

Fågelinfluensa kan smitta till människor som sköter eller hanterar djur som insjuknat i eller dött av fågelinfluensa. Enskilda döda fåglar kan grävas ned. I så fall bör man skydda sig mot smittan genom att använda munskydd av klass FFP3 och engångshandskar när man hanterar fåglarna.

Man bör vara särskilt noga med att se till att barn och husdjur inte kommer i kontakt med döda fåglar.

Aktuellt om fågelinfluensa (Ruokavirasto)