Fortsätt till innehållet

Veterinärjour

Veterinärjouren är avsedd för brådskande fall, dvs. akuta sjukdoms- eller olyckfall.

För samtal till jourtelefonen debiteras en samtalsavgift.

Övriga avgifter som debiteras av kunden

Kommunerna i samarbetsområdet hör till tre olika jourområden:

1. Södra jourområdet: Karleby (stadsdelen), Kronoby, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Larsmo.

Jour vardagar kl. 16 – 08 och på veckoslut fre kl. 16 – må kl. 8.
Jourhavande veterinärens nummer: 0600 399 700

Jourtjänstens samtalsavgift är 1,01 €/min + lna mellan kl. 08.00 – 20.00.

Mellan kl. 20.00 – 08.00 debiteras 3,00 €/min + lna. Uppringarens samtalsavgift innehåller mervärdesskatt på 24 %.

2. Lestiälvdal: Karleby (f.d. Kelviå, Lochteå och Ullava), Kannus, Toholampi och Lestijärvi.

Jour vardagar må – to kl. 16 – 08 och på veckoslut fre kl. 16 – må kl. 8.
Jourhavande veterinärens nummer: 0600 399 701

Jourtjänstens samtalsavgift är 1,01 €/min + lna må – to mellan kl. 08.00 – 15.00 och fre kl. 08.00 – 14.00.

Annars debiteras 3,03 €/min + lna. Uppringarens samtalsavgift innehåller mervärdesskatt på 24 %.

3. Perhoälvdal: Halso, Kaustby, Vetil och Perho.

Jour vardagar må – to kl. 16 – 08 och på veckoslut fre kl. 16 – må kl. 8.
Jourhavande veterinärens nummer: 0600 399 702

Jourtjänstens samtalsavgift är 1,01 €/min + lna må – to mellan kl. 08.00 – 15.00 och fre kl. 08.00 – 14.00.

Annars debiteras 3,03 €/min + lna. Uppringarens samtalsavgift innehåller mervärdesskatt på 24 %.

Övriga avgifter

Kommunalveterinärerna följer den kommunala veterinärtaxan. För besöken debiteras besöksarvode, åtgärds-, undersöknings- och dylika arvoden i enlighet med veterinärtaxan.

Den kommunala veterinärtaxan fr.o.m 1.1.2021 (länken öppnar en pdf-fil)

Därtill debiteras

  • ersättning av utgifter (t.ex. medicin)
  • förhöjda avgifter i enlighet med förhöjningsgrunderna i enlighet med § 6 mom. 3 i den kommunala veterinärtaxan.

Den jourhavande veterinären har under jourtiden rätt att höja besöks- och åtgärdsarvodena enligt följande:

Vardagar:
mån – fre kl. 17.00 – 22.00: 50 %
lör kl. 8.00 – 22.00: 50 %
nätter kl. 22.00 – 8.00: 100 %

På söndagar, kyrkliga högtidsdagar, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton och påskafton:
kl. 8.00 – 22.00: 50 %
kl. 22.00 – 8.00: 100 %

Annan än jourhavande veterinär har rätt att höja besöks- och åtgärdsarvodena med 100 % under ovan nämnda tidpunkter.

Till avgifterna kommer mervärdesskatt.