Fortsätt till innehållet
Uimari hyppää altaaseen
Fotograf: Martti Pukkinen

Från bassängkanten: Livlig start på höstsäsongen

VesiVeijari startar höstsäsongen med en stämningsfull badkväll. Fredagen den 2 september får vuxna badare njuta av rökbastu och av ljus som lyser upp utebassängerna. Också bassängerna inomhus har stämningsbelysning och musik. Utebassängerna stängs för den här sommaren söndagen den 4 september.

Genast följande vecka startar skolsimningen. Också grupperna för hobbysim och vattenmotion fortsätter. I september startar även baby- och familjesimgrupperna. Många konditionssimmare och vattenlöpare återvänder efter sommarpausen, så det går livligt till i hallen.

Vi som jobbar i simhallen vill påminna alla besökare om hur viktigt det är med säkerheten och hygienen. När sommaren övergår i höst är det omöjligt att undvika smuts och skräp från att dras in utifrån med skor och andra kläder. Höstens ankomst syns i arbetet bland städarna och badcentrets underhåll. Alla som besöker VesiVeijari kan för egen del dra sitt strå till stacken för att garantera trygg vattenmotion i rent bassängvatten samt i dusch- och bastuutrymmena.

Allmänt taget kan det konstateras att ju smutsigare kunderna är när de går ner i vattnet, desto mera klor behövs det i bassängerna för att binda smuts. Att använda för mycket klor är inte heller tryggt, och ibland måste bassänger stängas på grund av det här. Om antalet vissa farliga bakterier vid regelbunden provtagning överskrider referensvärdet är det enda alternativet att stänga bassängerna eller hela badcentret.

”Vi som jobbar i simhallen vill påminna alla besökare om hur viktigt det är med säkerheten och hygienen. ”

VesiVeijaris servicechef Jukka Luhtio

Bästa sättet att hålla bassängvattnet rent är att tvätta sig före simningen

Vi människor tar det ofta onödigt personligt när det påpekas om hygienregler. Reglerna finns till för allas vår säkerhet när det gäller rent och tryggt bassängvatten och vattenkvalitet.

Alla måste tvätta sig noggrant utan baddräkt innan de går ner i bassängerna. Också håret måste sköljas före simningen. Långt hår knyts upp, och om man av någon orsak inte vill väta håret måste man ha badmössa på sig. Mössan måste vara tät och täcka håret helt och hållet.

Bakterier som hamnar i vattnet med smutsigt hår är bara en orsak till den här hygienregeln. Ett stort bekymmer är också långa hårstrån som hamnar i systemet för vattenomlopp och rening. Det här påverkar igen direkt bassängvattnets renhet. Grovfiltren som används vid vattenreningen måste varje vecka rengöras från en stor mängd hårstrån.

I bastun utan baddräkt

Simövervakare får ofta frågan varför man inte får ha baddräkt på sig i bastun. Det finns många orsaker.

Smuts som följer med baddräkten innehåller bakterier. Dessutom förgasas klor från bassängvattnet i den heta bastun och kan orsaka hälsoolägenheter. Det är alltså mycket viktigt att också tvätta sig innan man går i bastun och att under bastubesöket lämna baddräkten på platser som reserverats för dem.

I många simhallar får man sittunderlag mot betalning vid kassan. Hos oss i VesiVeijari får bastubadare sittunderlaget ännu gratis. Man kan ta underlaget med sig från korridorens väggställning genast efter kassan.

Ha en motionsinriktad och njutningsfull höst!

Jukka Luhtio

Skrivaren är VesiVeijaris servicechef som själv börjat med simning som hobby i den gamla simhallen och vid Halkokari strand.

Badcentret VesiVeijari