Fortsätt till innehållet
Uinninvalvoja kävelee altaan reunalla uimahallissa
Fotograf: Kokkolan kaupunki / Martti Pukkinen

Från bassängkanten: Tryggt badande i alla åldrar

I simhallar måste kunderna följa många olika säkerhetsföreskrifter. De finns till för att garantera en trygg badupplevelse för badare i alla åldrar och på olika nivåer. Vi vill lyfta fram de viktigaste reglerna.

Gå inte ner i den djupa bassängen om du inte kan simma

Den här grundregeln gäller såväl barn som vuxna. Ett icke-simkunnigt barn måste alltid ha sällskap av en minst 15-årig simkunnig ledsagare. Inte heller en icke-simkunnig vuxen får gå ner i den djupa bassängen, inte ens med vattenlöpningsbälte.

Många tror att vattenlöpningsbältet är avsett uttryckligen som ett livräddningsredskap och en säkerhet för badare eller vattenlöpare som är dåliga på att simma eller är icke-simkunniga. Det här stämmer inte alls. Bältets fastsättning kan brista och då är den icke-simkunniga i knipa. För barn är vattenlöpningsbältet åter alldeles för stort.

Vattenlöpningsbältet är avsett enbart för simkunniga vuxna som ett hjälpredskap vid vattenlöpning för att hitta rätt ställning. Simhallen har vattenlöpningsbälten som man kan testa, men om man blir fast i den trevliga motionsformen lönar det sig att köpa ett eget bälte från butiken för några tiotals euro.

Simövervakarna säkerställer ett tryggt badande

Årligen har VesiVeijari upp till 250 000 kundbesök och under en dag kan antalet badare uppgå till över tusen. Man måste ingripa i hotande situationer och man måste hålla fast vid hygienreglerna för att det ska vara tryggt att bada i badcentret.

I VesiVeijari finns minst två simövervakare alltid på plats. I deras arbetsuppgifter ingår allmän övervakning av alla bassänger, badare och utrymmen för kunder.

Dessutom ger simövervakaren bland annat första hjälpen när det krävs, håller ett öga på den allmänna renheten och hur apparaterna fungerar, vägleder kunder, finns till hjälp när skolelever ska ta simmärken, förebygger farliga situationer, följer med att hygienreglerna iakttas och ingriper vid behov – och sköter också kassan en stund nu som då.

Det är alltså bra att komma ihåg att övervakarna inte har uppsikt över alla situationer, utrymmen och händelser hela tiden. Exempelvis bär vårdnadshavare alltid ansvaret för ett barn i badcentret. En icke-simkunnig person får inte lämnas utan uppsikt ens för sekunder. Det är också bra att komma ihåg att man aldrig ska besöka badcentret när man har symtom, är sjuk eller berusad.

Förbud har sina orsaker

Simövervakarna förbjuder personer att springa, att leka tafatt, att hoppa från bassängkanten, att simma tvärs över motionssimbassängen, att stiga upp ur bassängen på fel ställen… Ibland irriterar det här och mycket annat som är förbjudet på grund av säkerheten. Inga förbud finns dock till för att retas eller för nöjes skull utan alla förbud kan motiveras som förebyggande åtgärder. I värsta – eller bästa – fall kan t.o.m. en stor skada undvikas.

Det är sällan man måste ta till hårdare åtgärder än uppmaningar och förbud. Bryter man ofta mot reglerna kan det ibland som sista alternativ leda till portförbud. Även ett portförbud ges bara med tanke på kundens egen och andras säkerhet.

Tills vidare har vi i VesiVeijari mycket sällan behövt ge portförbud. Först ges upprepade anmärkningar om förbrytelse mot reglerna och sedan ges en varning. Om förbrytelserna mot reglerna fortsätter trots varning kan situationen leda till först några dagars eller en veckas portförbud. Därefter, om förbrytelserna fortsätter, kan portförbudet eventuellt bli långvarigt.

Ha en trygg badsäsong inomhus!

Jukka Luhtio

Skrivaren är VesiVeijaris servicechef som själv börjat med simning som hobby i den gamla simhallen och vid Halkokari strand.