Fortsätt till innehållet
VesiVeijari ulkoaltaat ja keltainen vesiliukumäki
Fotograf: Aki Paavola

Från bassängkanten: VesiVeijari har bjudit på upplevelser i snart 40 år

Största delen av Karlebyborna är stolta över sin egen simhall, och det med rätta. Även besökare från andra orter ger massor med god respons på VesiVeijaris mångsidighet och förmånliga inträdesavgifter. Vi får vara stolta över vår övergripande simundervisning för skolelever, våra familj- och babysimgrupper, hoppbassängen och bassängerna utomhus – för att inte glömma tävlingarna i vattenrutschbanan, platsen för kvällsbjudningar, de aktiva och traditionella sim- och dykningssällskapen, stambesökarna och café Edens mångsidiga utbud.

Framför allt får vi tacka beslutsfattarna på 70- och 80-talen, av vilka bland annat Esko Lankila starkt påverkade förverkligandet av den här investeringen – trots motståndet på den tiden.

Nu år 2022 kan vi konstatera att simhallen som stod färdig 1985 har betjänat stadsinvånarna bättre än väl. Under årens lopp har VesiVeijari varit en av Karlebys viktigaste idrottsinvesteringar och idrottsplatser med låg tröskel. Det är dags att också fundera på VesiVeijaris framtid.

I höst får vi ta del av resultaten av den omfattande konditionsgranskningen som gjordes i maj 2022. De berättar mycket om badcentrets framtid. Den snart 40 år gamla simhallen står oundvikligen inför en grundlig renovering. Konditionsgranskningens resultat berättar mera ingående om reparationsbehovet och hur omfattande reparationer behövs.

Vi hoppas att det mångsidiga och förmånliga vattenmotionsutbudet fortsätter i Karleby också följande 40 år. Med tanke på attraktionskraften är det aktuella projektet med idrottsparken invid VesiVeijari en strålande sak. I planerna får man inte glömma säkerställandet av simhallens nivå, skick och kontinuitet – inte heller den mycket efterlängtade förlängningen av tävlingsbassängen till 50 meter. Också i det avseendet behöver vi en bredare horisont.

Låt oss skapa framtiden tillsammans!

Jukka Luhtio

Skrivaren är VesiVeijaris servicechef som tillsammans med badcentrets serviceman på sommaren deltog i upplevelseevenemanget Downhill Swim i Oulankajoki i Kuusamo. Att simma i den vackra nationalparkens naturvatten fick honom att tänka på hur vacker och nödvändig vår egen simhall är.