Fortsätt till innehållet

Hur skulle du utveckla stadens utomhusområde med 10 000 euro? Besvara enkäten och påverka

I början av februari kom kommunmedlemmarna med över 800 idéer om hur parker och idrottsplatser borde utvecklas. Försöket med medborgarbudgetering går nu vidare till fas två.

Nu har kommunmedlemmarna möjlighet att berätta vad som borde finnas i parker och på idrottsplatser och på vilka platser nya planteringar, anordningar eller tjänster önskas.

I enkäten får du vara med och budgetera de favoritobjekt som sammanställts på basis av den första enkäten och att placera dem på kartan enligt dina önskemål. För medborgarbudgetering har i år reserverats sammanlagt 10 000 euro och summan kan användas var som helst inom stadens område.

Besvara enkäten