Fortsätt till innehållet

Idrottsparkprojektet går vidare till stadsstyrelsen

Karleby Idrottsparkprojekt går vidare till behandling i stadsstyrelsen måndagen den 10 oktober. För projektet svarar Karleby Idrottspark Ab som föreslår byggande av en helhet som kostar 74,9 miljoner euro.

I helheten ingår den s.k. hybridarenan, det vill säga en mångfunktionell arena och fotbollsstadion med läktare, en sanerad ishall och en ny träningsishall, gym, sal för kraftsport samt inomhuslöpraka. Helhetens restaurang-, affärs- och övriga lokaler (omklädningsrum, arbetsrum m.m.) tjänar både evenemang och idrottsverksamhet.

Om stadsstyrelsen, som fungerar som projektets ledningsgrupp, och stadsfullmäktige beslutar att genomföra projektet enligt förslaget sker byggandet i tre faser. Tidtabellen har planerats så att idrotts- och hobbyverksamheten kommer att störas så lite som möjligt. Det första skedet av förverkligandet omfattar hybridarenan, det andra skedet byggandet av träningsishallen och det tredje skedet renoveringen av den nuvarande ishallen.

Planeringen av hybridarenan skulle börja innevarande höst och byggandet våren 2023. Före byggskedet rivs Idrottsgårdens utbyggnad. Byggandet av fotbollsstadion och träningsishallen kommer att ske parallellt. Best-Hall Arena rivs i början av sommaren 2024. I projektets sista skede saneras den nuvarande ishallen och arbetet slutförs enligt planerna före säsongen 2025–2026.

Helheten har valts bland fyra alternativ som alliansen har tagit fram. Projektets helhetskoncept har legat till grund för alternativen. Enligt förslaget beviljar staden proprieborgen till säkerhet för lånet. Motsäkerheter är ishallsfastigheten och den nya fastighetshelheten som förverkligas i projektet.

Det slutliga beslutet om starten för Idrottsparkshelheten fattas av stadsfullmäktige.

Asia kaupunginhallituksen esityslistalla 10.10.