Fortsätt till innehållet

Karleby ekosystemavtalets ansökningstid våren 2024 börjar 30.4

Ansökningar om projektstöd i anknytning till ekosystemavtalet kan lämnas in 30.4 − 30.5. Ansökningsomgången grundar sig på insatsområden i enlighet med Karleby ekosystemavtal: batterikemi och cirkulär ekonomi samt intelligenta lösningar till stöd för industrin. ERUF-finansiering som kan sökas uppgår till sammanlagt 270 000 euro. Det stöd som beviljas kan motsvara högst 60 % av projektets totala kostnader. Den övriga finansieringen består av en självfinansieringsandel och av kommunal eller annan offentlig finansiering. Projektens kommunfinansieringsandelar söks via KPkuntaraha.fi:s e-tjänst.

Projektstöd kan sökas exempelvis av en aktör inom forskning, utveckling och innovation, en utbildningsorganisation eller en förening. Ett enskilt företag kan inte söka bidrag som beviljas av landskapsförbundet för utveckling av sin affärsverksamhet.

Ansökningsinfo för projektaktörer hålls 29.4 kl. 13.00−14.00 via Teams.

Ytterligare information om ekosystemavtalet samt Teams-länken till ansökningsinfo

Ytterligare information: