Fortsätt till innehållet

Karleby klimatvakt har nu publicerats

Karleby stad har tagit i bruk klimatvakttjänsten. Med hjälp av klimatvakten kan man följa med hur stadens klimatarbete framskrider. Den ger en uppdaterad bild av klimatarbetet och hjälper att utvärdera åtgärdernas effekter.

Klimatvakten uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Genom tjänsten förbättras beslutsfattarnas, invånarnas och intressentgruppers möjligheter att följa med och påverka stadens klimatarbete.

Klimatvaktens teman och åtgärder utgår från utvecklingsprogrammet Hållbar utveckling – ett koldioxidneutralt Karleby 2035 (Karleby stads klimatprogram) som är under beredning. Klimatvakten sammanställer stadens klimatåtgärder. Åtgärder vidtas och planeras i hela stadskoncernen och i stadens dottersamfund.

Ibruktagandet av klimatvakten är en del av projektet Kommunernas klimatplaner som finansieras av miljöministeriet. I projektet utarbetas Karleby stads klimatplan för åren 2025–2035.

Klimatvakten publiceras på finska och den svenskspråkiga versionen tas i bruk senare i år. Tjänsten har förverkligats genom den finländska plattformen Kausal.

 

 

Bekanta dig med Karleby klimatvakt