Fortsätt till innehållet

Karleby övergår till accelerationsfasen

Mellersta Österbottens regionala covid-19-myndighetsgrupp fastställde coronaepidemins regionala lägesbild och rekommendationer måndag 7.6.2021. Soites område övergår till coronaepidemins accelerationsfas, vilket också innebär vissa lindringar i de regionala rekommendationerna. Rekommendationerna lindras vad gäller hobbyverksamheten och lokalerna som kommunerna svarar för. Rekommendationerna gäller till t.o.m. 15.6.

Bibliotek, museer och lokaler för inomhusidrott öppnas fr.o.m. tisdag 8.6

Karleby stads bibliotek öppnas för allmänhet tisdag 8.6,  och museer onsdag 9.6 med beaktande av coronasäkerhetsanvisningarna. Också VesiVeijari, de gym som staden svarar för och Idrottsgården öppnas 8.6 med specialarrangemang. Simskolorna ordnas enligt planen. Besökare uppmanas att beakta lokalernas egna säkerhets- och hygienanvisningar. Övriga lokaler för inomhusidrott hålls stängda till 15.6.

Ändringar i rekommendationerna för hobbyverksamhet

Hobbyverksamhet för vuxna tillåts inomhus i grupper på högst 10 personer och utomhus i grupper på högst 20 personer. Gruppverksamhet för barn och ungdomar tillåts i grupper på högst 20 personer inomhus och i grupper på högst 50 personer utomhus.

Vid seriematcher, matcher, turneringsverksamhet och föreställningar och i fråga om antalet personer på läktare ska Regionförvaltningsverkets begränsningar gällande sammankomster och hygienanvisningar iakttas.