Fortsätt till innehållet

Karleby stad delade ut nästan 30 000 euro i stöd till barns och ungas hobbyverksamhet

Karleby stads bildningstjänster delade ut 29 900 euro ur välfärdsfonden för barn, unga och familjer till stöd för hobbyverksamhet för barn och unga.

Stadsstyrelsen beslutade på våren om användningen av medel ur välfärdsfonden för barn, unga och familjer. Efter förslag från bildningstjänsters team för välfärd och delaktighet användes 16 600 euro ur fonden till stöd åt mindre bemedlade familjer. Dessutom delade stadens idrottstjänster ut 13 300 ur sitt eget understödsanslag. Via idrottsföreningar och andra aktörer delades alltså sammanlagt 29 900 euro ut till stöd för motions- och idrottshobbyer.

Understöd delades ut till 15 idrottsföreningar eller andra aktörer som ordnar idrotts- eller motionsverksamhet i Karleby. Nästan 100 barn och unga tog del av understödet. I enlighet med understödskriterierna får understödet användas till säsong-, licens- och utrustningsavgifter för barn och unga som redan deltar i verksamheten eller så kan man erbjuda så kallade friplatser åt nya deltagare. Kulturtjänster delade ut 3 170 euro i motsvarande understöd till tre organisationer som erbjuder konstfostran. Inom konstfostran användes understödet till att täcka terminsavgifter för barn och unga.

Via Soites barnskydd, familjesocialarbetet och välgörenhetsorganisationen Hope delade staden ut 3 424 euro till julklappar som barn önskat sig. Bland önskemålen fanns bl.a. instrument, konstnärsverktyg, skidpaket, gymkort och simbiljetter till badcentret VesiVeijari.