Fortsätt till innehållet

Karleby stad erbjuder ca 250 unga sommarjob

Årets sommarjobb riktas till unga födda 2003–2007. Karleby erbjuder ca 250 unga sommarjobb varje år.

Arbete erbjuds i första hand till ungdomar som inte tidigare fått sommarjobb av staden. Arbetsuppgifterna är för det mesta assisterande arbetsuppgifter.

Syftet med sommarjobbet är att introducera unga i arbetslivet och olika yrken, ge erfarenhet av avlönat arbete, hjälpa i val av yrke och i övergången till det egentliga arbetslivet i ett senare skede.

Ansökningstiden är 15.1 – 29.2.2024.