Fortsätt till innehållet

Karleby stad har tagit i bruk en ekologisk digital posttjänst

Karleby stad har tagit i bruk en digital posttjänst, Kivra. I fortsättningen kan kommuninvånarna om de så önskar ta emot kommunens fakturor i den digitala postlådan i Kivra. Den som registrerar sig i den avgiftsfria digitala posttjänsten kan i fortsättningen ta emot fakturor som digital post i stället för i pappersform. Elektroniska fakturor hittar fram rätt och utan dröjsmål och man får längre tid på sig för betalning.

Så här tar du i bruk Kivra:

  1. Ladda ned den avgiftsfria appen Kivra från din appbutik på telefonen eller gå till kivra.fi.
  2. Registrera dig i tjänsten med dina bankkoder och din e-postadress
  3. Bekräfta din e-postadress i samband med registreringen
  4. Färdigt! I fortsättningen får du automatiskt dina fakturor som digipost.

Kivra-tjänsten sänder ett meddelande till dig när en ny faktura anländer och påminner dig om förfallodagar som närmar sig. Det kostar inget att använda Kivra.

I Kivra kan du både ta emot post som digipost och spara egna dokument i mobilarkivet i tjänsten. Kivra är ett avgiftsfritt mobilarkiv för alla viktiga dokument. Du kan också dela din Kivra-tjänst med en annan Kivra-användare. Då har bägge användarna tillgång till samma sparade och anlända dokument. Båda användarna får då också ett meddelande om ny post och om förfallodagar som närmar sig.

Kivra fungerar i fortsättningen som ett möjligt sätt att betala för kommuninvånarna. Pappersfakturor används också i fortsättningen om klienten inte vill ta i bruk digiposttjänsten.

Läs mer om Kivra