Fortsätt till innehållet

Karleby stad har tagit i bruk en Whistleblowing-anmälningskanal

Staden har tagit i bruk en elektronisk Whistleblowing-anmälningskanal. Via den kan man rapportera om misstanke om eventuell överträdelse eller om överträdelse. Med hjälp av kanalen förbättrar vi ytterligare ansvarsfullheten i vår verksamhet. Kanalen baserar sig på EU:s så kallade visselblåsardirektiv och säkerställer att man tryggt kan rapportera om överträdelser.

All annan respons, idéer eller kritik som gäller stadens verksamhet lämnas och behandlas också i fortsättningen via stadens elektroniska responstjänst.