Fortsätt till innehållet

Karleby stads förtjänstmedaljer 2021

Förtjänstmedaljer tilldelas personer som på ett förtjänstfullt sätt betjänat sin hemstad. Medaljerna överräcks på stadens premieringsfest den 10 september 2021 kl. 15 i Karlebysalen.

Förtjänstmedaljer i guld, silver eller brons beviljas t.ex. förtroendevalda eller stadens nuvarande eller tidigare anställda för förtjänstfull och långvarig kommunal verksamhet eller som tack för betydande insatser för hemstaden. Förtjänstmedaljer kan också beviljas för meriter inom vetenskap eller konst, för långvarig och betydande insats i samhällslivet samt för betydande prestationer i idrott.

I år beviljas sammanlagt 24 förtjänstmedaljer.

Förtjänstmedaljer i guld tilldelas:

  • CABB Ab:s avgående verkställande direktör Juha Hiironen för sin långa karriär i CABB Ab:s ledning, en av de mest betydande arbetsgivarna i nejden
  • Soites verkställande direktör Minna Korkiakoski-Västi speciellt för sitt förtjänstfulla arbete som ledare för Soites koronaförebyggande arbete
  • Työplus Ab:s tidigare verkställande direktör Jarmo Nissi för sin långa yrkeskarriär inom staden och Työplus Ab samt för sin insats inom flertalet förtroendeuppdrag.
  • fullmäktigeledamot Pekka Nurmi för en lång karriär som kommunalpolitiker och för sin insats i flera kommunala förtroendeuppdrag.

Förtjänstmedalj i silver

En förtjänstmedalj i silver beviljas hembygdssakkunnig Helena Anttiroiko-Mehtälä, kultursekreterare Kirsi Hänninen, ombudsman Esko Keski-Vähälä, journalist Tom Johansson samt fullmäktigeledamot Marlén Timonen.

Förtjänstmedalj i brons

Förtjänstmedalj i brons beviljas revisionsnämndens långvariga medlem Hannele Zitting, generalplanearkitekt Päivi Cainberg, långdistanslöpare  Nina Chydenius, ekonomichef Hanna Ekholm-Kippo, Specialbyrån för lokalhistorisk forskning ETT r.f., servitris Hannele Hansson, fiskare Harri Lahti, professor Ulla Lassi, tränare Rolf Mannström, idrottsdirektör Lotta Nyqvist, frivilligarbetare Jairi Palonen, företagare Marjo Säippä, frivilligaktör Heikki Teerikangas, fullmäktigeledamot Petri Tofferi samt överläkare Markku Vähähyyppä.

Dessutom utdelas specialutmärkelser till Aukusti Isomaa, Niklas Mäenpää och Oliver Tainio samt Timo Seppälä och Gamlakarleby sjöräddare för förtjänstfullt agerande i livräddningssituation. Bjarne Kallis premieras för en långa karriär som förtroendevald och kommunal påverkare. Karleby Hermes och Tiikerits representationslag premieras för idrottsframgångar under år 2020. Personalen vid Mellersta Österbottens social och hälsovårdssamkommun Soite premieras för det förtjänstfulla arbete de utfört för Karleby och stadens invånare under koronapandemin.

Specialutmärkelser

Specialutmärkelser för förverkligande av stadens 400-årsjubileumsår tilldelas Karleby stadsteater, Mellersta Österbottens kammarorkester, Kuoro Kokkola rf., Raimo Vertainen och Guardia Nueva-orkestern, Dance All year long-dansprojektet samt kulturdirektör Sampo Purontaus, kulturinstruktör Berit Store, stadsdirektörens sekreterare Sonja Remell samt stadsträdgårdsmästare Sini Sangi.

Vid tillfället överräcks också förtjänsttecken som förra självständighetsdagen beviljats av republikens president till läkare Brit Stenman och jordbrukare Jaakko Lukkarila.

Medaljkommittén som beslutar om beviljandet av förtjänstmedaljerna består av stadens förtroendevalda och stadsdirektören.