Fortsätt till innehållet

Karleby stads förtjänstmedaljer 2023

Förtjänstmedaljer tilldelas personer som på ett förtjänstfullt sätt betjänat sin hemstad. Medaljerna överräcks på stadens premieringsfest den 8 september. I år beviljas sammanlagt 22 förtjänstmedaljer.

Förtjänstmedaljer i guld, silver eller brons beviljas t.ex. förtroendevalda eller stadens nuvarande eller tidigare anställda för förtjänstfull och långvarig kommunal verksamhet eller som tack för betydande insatser för hemstaden. Förtjänstmedaljer kan också beviljas för meriter inom vetenskap eller konst, för långvarig och betydande insats i samhällslivet samt för betydande prestationer i idrott.

Förtjänstmedaljer i guld tilldelas

  • Outi Airola, för hennes omfattande och vidsynta arbete till förmån för Karlebys kulturliv samt för hennes journalistiska insatser såväl som chefredaktör för stadstidningen Kokkola-lehti och som regionalredaktör för MTV3.
  • Fullmäktigeledamot Reino Herlevi för hans mångåriga och mångsidiga arbete som förtroendevald och speciellt för hans aktivitet och handlingskraftighet som stadsstyrelsens tidigare ordförande, som han skötte på ett berikande och människonära sätt.

Förtjänstmedalj i silver beviljas

  • Mellersta Österbottens kammarorkesters konstnärliga ledare Malin Broman
  • stadsgeodet Matti Kivistö
  • fullmäktigeledamot Mauri Lahti
  • verkställande direktör Jan Storbacka samt
  • organisationsaktiva Terho Tattari.

Förtjänstmedalj i brons beviljas

företagare Erkki Ahtiainen, trädgårdsmästare Sari Eloranta, föreningsaktiva Nils Fagerholm, motionssakkunnig Satu Heinoja, tandläkare-företagare Onerva Helasti, torgvakt Gun Isosalo, företagarparet Elina och Veli-Matti Jukkola vid Hauhtonens gård, verkställande direktör Pia Kinnunen, diakoniarbetare Taina Lamminen, bildkonstnär Hannu Leimu, simmare-idrottare Andreas Lindqvist, projektchef Lasse Luomala, redaktör Tiina Ojutkangas, fullmäktigeledamot Tapio Pajunpää samt fotograf Clas-Olav Slotte.

Medaljkommittén som beslutar om beviljandet av förtjänstmedaljerna består av stadens förtroendevalda och stadsdirektören.

Dessutom uppmärksammas Gymnastikföreningen Nordan r.f. och Ykspihlajan Työväen Soittajat r.y. för hundraårig verksamhet i Karleby.