Fortsätt till innehållet

Karleby storindustriområde har positiva framtidsutsikter

Karleby stad, Karleby Energi Ab och Umicore Finland Oy har förhandlat om uthyrning av ett markområde. Resultatet av förhandlingarna är ett avtalsutkast enligt vilket Umicore Finland Oy hyr mark som ägs av staden och Karleby Energi Ab på storindustriområdet. Området totala yta är cirka 26 hektar. I avtalet ingår också en köpoption.

Ärendet behandlas i stadsstyrelsen i dag den 6 juni 2022 och går sedan vidare till stadsfullmäktige.

Vårens positiva nyheter stärker utvecklingen hos Karlebys näringsliv en lång tid framöver.

“Storindustriområdets långsiktiga utveckling, samarbetet och det förtroende företagen visar gläder oss mycket och uppmuntrar oss att fortsätta arbeta för att utveckla verksamhetsförutsättningarna”, konstaterar stadsdirektör Stina Mattila belåtet.

I sin färska stadsstrategi har Karleby förbundit sig till aktivt partnerskap med företagen i området och att stöda deras tillväxt. Den aktiva näringspolitiken stöder uppkomsten av arbetstillfällen och stärker områdets dragningskraft.

“Det faktum att Umicore utvidgar sin verksamhet är än en gång ett tecken på en stor internationell aktörs tillit till vårt område. Det täta samarbetet mellan storindustriområdet, staden och FUI-aktörerna och den långsiktiga utvecklingen skapar en god grund för nya investeringar”, beskriver utvecklingsdirektör Jonne Sandberg

 

Mer information:

Stina Mattila
Stadsdirektör
Karleby stad
stina.mattila@kokkola.fi

Jonne Sandberg
Utvecklingsdirektör
Karleby stad
jonne.sandberg@kokkola.fi