Fortsätt till innehållet

Klimatfestival för elever i årskurs 7–9

Klimatfestivalen äger rum den 24 maj och är riktad till elever i årskurs 7–9. Evenemanget erbjuder de unga tips för ansvarsfull konsumtion och hållbar livsstil. På programmet finns musik, en modevisning med ansvarsfullt mode och anföranden om hållbar konsumtion. Organisationer och föreningar presenterar sin verksamhet i stadshusets aula. ”Vi har valt personer som uppträder och samarbetspartner med betoning på det lokala och miljöansvar. Själv ser jag särskilt fram emot modevisningen med ansvarsfullt mode som ungdomsfullmäktige, Kokkolan Jymy och FRK:s loppis har ordnat”, berättar stadens expert i klimatfrågor, Jenni Silvola.

Som bakgrund till klimatfestivalen ligger en önskan om evenemang om hållbar utveckling för unga och ökning av klimatmedvetenheten. Önskemålen har lyfts fram under klimatworkshopar. ”Under workshoparna i början av året önskade nästan hälften av svararna mera information i frågor som gäller klimatet och en fjärdedel önskade jippon och evenemang som är riktade till just unga”, konstaterar Silvola.

Evenemanget ordnas i samarbete mellan Karleby stads miljötjänster och bildningsväsende. Klasserna i årskurs 7–9 har anmält sig till klimatfestivalen på förhand.