Fortsätt till innehållet

Kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen – för en gemensam utmaning behövs gemensamma aktiviteter

Kommunförsöket med sysselsättning inleddes i Karlebyregionen i början av mars då cirka 2 600 personkunder övergick från TE-byrån till kommunernas ansvar. Kommunförsöket i regionen genomförs i Karleby stad, Kannus stad och Perho kommun samt i Kaustby ekonomiska region, det vill säga Halso, Kaustby, Lestijärvi, Toholampi och Vetil. Kunderna inom kommunförsöket har kontaktats enligt planerna. De personliga coacherna i kommunförsöket tar kontakt med varje kund som deltar i försöket. Företagstjänsterna erbjuds fortsättningsvis via TE-byrån. Inom kommunförsöket bedrivs ett intensivt samarbete med TE-byrån.

“Med hjälp av sin personliga coach kan arbetssökande få lättare hjälp utifrån sina individuella behov. De personliga coacherna ger råd och hjälper sina kunder genom hela arbetssökningstiden. Målet kan vara att sysselsättas snabbt, få en utbildningsplats eller få andra former av stöd. Den egna yrkesinriktningen kan preciseras till exempel genom karriärträning. Genom rekryteringsutbildning kan man utöka sin kompetens för ett nytt arbete. I området pågår flera rekryteringsutbildningar som leder till arbete till och med efter en månads utbildning”, berättar Karleby stads sysselsättningschef Sanna-Mari Levijoki.

Den egna coachen hjälper med individuella behov

Att söka arbete kräver att man skapar nätverk och skaffar information om vem man ska kontakta och när. Det kan vara svårt att beskriva det egna kunnandet. Det behövs övning för att man ska kunna gestalta sina egna styrkor och marknadsföra dem. Ibland behövs även stöd från hälsovården och socialvården för att arbetssökandet ska framskrida.

“Många arbetssökande önskar att företagarna fördomsfritt kunde se de olika skedena i den arbetssökandes karriär som aktivitet. Alla arbetssökande innehar kompetens som kan användas om den tillämpas på rätt sätt. Företagarna förväntar sig å sin sida framför allt att den sökande ska vara motiverad och ha rätt attityd. Allt annat kan man lära sig”, fortsätter Levijoki.

Servicen utvecklas tillsammans

Den service som erbjuds inom kommunförsöket utvecklas tillsammans med många intressentgrupper och partner ända från början. Det finns många aktörer på sysselsättningsfältet. Nu behövs ett intensivare samarbete, vilket till exempel innebär att olika organisationers service och anställda finns tillgängliga i försöksbyråns utrymmen i iPark. På så sätt kunde kunderna erbjudas ett så omfattande utbud som möjligt av service som stöd för sin sysselsättning under samma tak. I början av juni startar även en regional telefonservice inom kommunförsöket. Telefonservicen erbjuder all arbetsträningsservice, det vill säga individuell hjälp och rådgivning i snabba ärenden.

Gemensamt mål, gemensamt handlingssätt

Avsikten med försöket är att sammanföra olika aktörer som stöd för den arbetssökande. Alla behövs för att uppnå ett gemensamt mål. För tillfället finslipas organisationen inom kommunförsöket och dess arbetsbeskrivningar så att de fungerar bäst med tanke på helheten. Kundträffarna ordnas både som närservice vid försöksbyråerna och som träffar på distans. På så sätt kan man producera mångsidigare service runtom i landskapet, och färdmedel eller avstånd blir inte ett hinder för tjänsten. För Karlebys del betjänas kunderna i iPark, på övriga orter i kommunernas ämbetshus.

Mer information:

Sanna-Mari Levijoki
sysselsättningschef
Karleby stad
044-7809086
sanna-mari.levijoki@kokkola.fi