Fortsätt till innehållet

Konceptet för Karleby idrottspark godkänt

Karleby stadsstyrelse godkände vid sitt möte sent på kvällen 27.9.2021 konceptet för Karleby idrottspark. Beslutet är avgörande för projektets fortsättning, eftersom konceptet stakar ut de linjer enligt vilka Idrottsparkens planering nu startar.

”Beslutet är en mycket viktig milstolpe för Idrottsparkens utveckling” säger Timo Sivula, VD för Karleby Idrottspark. ”Vi fick nu befogenhet att starta byggandet av en allians for projektet och därmed också detaljplaneringen för idrottsparken. Min avsikt är att kunna föra alliansens bindande offert och tidtabell till Karleby fullmäktige for behandling före nästa sommar.”

 

Målet med konceptet för Karleby Idrottspark är ett byggnadsprojekt som verkställs av en byggnadsallians med en budget på kring 50 miljoner €. Konceptets helhet innehåller två täckta träningsisrinkar med en innelöpbana på 300 m, sanering av Idrottsgårdens skyddade del med en styrkelyftsal och basketplan, och en helt ny stor innearena med

  • moderna och snabbt konvertibla utställnings-, mäss-, konsert- och konferenslokaler
  • plats for idrottsväsendet och företag, läkare, fysioterapeuter och testlaboratorium
  • flexibla sportlokaler med goda förutsättningar för innesport
  • högklassiga restauranglokaler och -service för företagstillställningar
  • pressrum som dagtid kan användas som klassrum
  • redskap, rum och ställningar som lockar unga

Första fasen byggs en fotbollsstadion med 2000 sittplatser i samband med innearenan så att arenans omklädningsrum m.m. kan användas av fotbollsspelarna. Som option en helt täckt fotbollsstadion i projektets senare fas.

Idrottsparkens allians och planer väntas bli klara till sommaren 2022, byggnadsarbetet ska börja under året 2023 och parken planeras vara klar 2025. Nästa milstolpe är finansieringsbeslutet som kan göras tidigast när alliansen och planerna är klara våren 2022.

Vad är ett koncept?

Ett koncept är en grov skiss, som är ”ritat i sanden” och en vision av målet för ett projekt. Konceptet berättar ”vad” man håller på med. Planeringsfasen som följer efter konceptfasen definierar sedan ”hur” det görs. Planeringsarbetet startar alltså efter ett godkänt koncept. Detaljer, tidtabell och budget bestäms under planeringsfasen.