Fortsätt till innehållet

Konsortiet VesiPata valdes till entreprenör för Patamäki nya vattenverk

Vattenverksdirektionen har valt konsortiet VesiPata till entreprenör för Karleby Vattens nya vattenverk i Patamäki. I konsortiet ingår Fineweld Oy, Jukkola Systems Oy och Tallqvist Oy.

Det nya vattenverket ersätter den nuvarande anläggningen och avsikten är att det ska vara färdigt i slutet av 2025. Till projektet hör byggandet av den nya vattenverksbyggnaden, en lågvattenreservoar ovan markytan och nya rörnät på området. Det handlar om en helhetsentreprenad som är värd cirka 18 miljoner euro.

Karleby Vattens vattenverksdirektör Minna Väisänen berättar att investeringen är Karleby Vattens den största någonsin. ”Projektet förbättrar avsevärt underhållssäkerheten hos Karleby stads vattenförsörjning och kvaliteten på vattnet. Vi är glada att vi har kunnat slutföra konkurrensutsättningen och projektet kan starta enligt den planerade tidtabellen”, konstaterar Väisänen.

Joonas Jukkola, som representerar konsortiet VesiPata, ser fram emot projektet. ”För oss är detta en fin möjlighet att bygga landets bästa vattenverk i vår stad. Alla företagen i konsortiet – Jukkola Systems Oy, Fineweld Oy och Tallqvist Oy – är toppexperter inom sina respektive branscher. Med lokal service och kompetens vill vi införliva livscykeltänkandet också i vattenverkets verksamhet. ”Vi bidrar till att stadens invånare också i fortsättningen ska ha tillgång till vatten av hög kvalitet kostnadseffektivt”, säger Jukkola.

Mera info:

Vattenverksdirektör Minna Väisänen 044 780 9327

Verkställande direktör Joonas Jukkola 044 031 9153