Fortsätt till innehållet

Kontoret för småbarnspedagogik betjänar begränsat 5.7–18.7.2021

Kontoret för småbarnspedagogik betjänar begränsat under tiden 5.7 – 18.7.2021. Våra telefontjänster är inte i bruk under tiden i fråga.

Du når oss i brådskande ärenden via den elektroniska ärendehanteringen eller per e-post, varhaiskasvatus(at)kokkola.fi.

Du kan sköta följande ärenden via den elektroniska ärendehanteringen

  • skicka meddelanden
  • ansöka om plats inom småbarnspedagogiken
  • ansöka om byte av enhet för småbarnspedagogik
  • ansöka om förskoleplats
  • anmäla inkomstuppgifter
  • säga upp plats inom småbarnspedagogiken
  • ändra barnets tid i småbarnspedagogiken (ändring av servicebehovet)
  • motta erbjuden service

Du hittar länken till elektronisk ärendehantering på webbsidan Ansökan om småbarnspedagogik

I ärenden som gäller brådskande behov av plats inom småbarnspedagogiken kan du kontakta vår jourhavande servicechef. Om ditt barn behöver småbarnspedagogik på grund av plötslig sysselsättning eller antagning till studier ska du fylla i den elektroniska ansökan om småbarnspedagogik före du tar kontakt. Anteckna på ansökningsblanketten under tilläggsuppgifter att du plötsligt blivit sysselsatt eller antagits till studier.

Jourhavande servicechefer