Fortsätt till innehållet

Ansökan om småbarnspedagogik

Hur ansöker du om en plats inom småbarnspedagogiken?

Reservera fyra månader för att få en plats. Ansök i första hand genom att fylla i den elektroniska ansökan om småbarnspedagogik.

Välj daghem, gruppfamiljedagvård eller familjedagvård som verksamhetsform. Du kan också ange ett andrahandsalternativ om du vill.

I ansökan ska du ange servicebehovet samt det datum då du önskar att småbarnspedagogiken inleds. Du kan ange två platsalternativ i din ansökan.

I mån av möjlighet erbjuds en plats inom småbarnspedagogiken på basis av familjens förstahandsval.

Akut och oförutsett behov av småbarnspedagogik

Ansök om en plats så snart som möjligt om behovet av småbarnspedagogik är akut, oförutsett och beror på sysselsättning, studier eller utbildning.

Ansök dock senast två veckor innan du önskar att småbarnspedagogiken inleds.

Förbered dig på att ditt barn inte nödvändigtvis får en plats i den enhet som är familjens första alternativ.

Hur länge är din ansökan i kraft?

Din ansökan är i kraft i högst ett år. Ansökan stryks ur kön när barnet får en plats inom småbarnspedagogiken eller senast när det gått ett år från att ansökan lämnats in.

När barnet får en plats inom småbarnspedagogiken kan hen inte köa med samma ansökan i väntan på en ledig plats i en annan enhet.

Hur ansöker du om omplacering till en annan enhet?

Du kan ansöka om omplacering till en annan enhet när du mottagit den beviljade platsen. Ansök om omplacering genom att fylla i en ny ansökan om småbarnspedagogik

Om du tackar nej till den plats ditt barn erbjuds?

Om du tackar nej till den plats som ditt barn beviljats, ska du i första hand meddela detta med den elektroniska blanketten godkännande av erbjuden service.

Om du vill fortsätta köa till förstahandsalternativet, ska du fylla i en nya ansökan om småbarnspedagogik. När du har lämnat in en nya ansökan, ska du reservera fyra månader för att få en plats.

Bekata att vi inte kan garantera att ditt barn får en plats där du önskar.

Beslut om beviljad plats

Du får beslutet om beviljad plats inom småbarnspedagogiken ca 1–2 veckor före önskad start. När du fått beslutet kan du inte längre ändra startdatumet.

Om du inte har godkänt elektronisk myndighetskommunikation får du beslutet per brev inom cirka 7–10 arbetsdagar efter att beslutet skickats.

Du får beslutet i elektronisk form om du har godkänt mottagandet av elektroniska meddelanden i tjänsten suomi.fi. Du kan läsa beslutet i tjänsten suomi.fi genast när beslutet skickats. Suomi.fi skickar en notis om nytt beslut till din e-post.

Gå in och godkänn mottagandet av elektroniska beslut på webbplatsen suomi.fi

Hur många timmar har barnet till sitt förfogande när hen börjar i småbarnspedagogiken mitt i månaden

Barnet kan inte använda hela månadens timmar när hen börjar eller slutar i småbarnspedagogiken mitt i månaden.

Du kan beräkna timantalet som barnet har till sitt förfogande enligt följande:

  • antalet timmar i avtalet: månadens vardagar x vardagar enligt avtalet = antalet timmar till förfogande
  • exempel: Enligt avtalet har barnet 86 timmar i månaden till sitt förfogande. Hen börjar i småbarnspedagogiken 8.1.2024. Då beräknas antalet timmar enligt följande: 86 timmar: 22 vardagar x 18 vardagar = 70,36 timmar ~ 7 timmar 20 minuter

Ansökan om småbarnspedagogik över kommungränserna

Ansökan om småbarnspedagogik över kommungränserna behandlas från fall till fall. Om behovet uppstår ska du kontakta småbarnspedagogikens kontor

  • elektronisk ärendehantering via tjänsten suomi.fi – meddelanden
  • varhaiskasvatus(at)kokkola.fi
  • per telefon 06 828 9443 måndagar och onsdagar kl. 9–11.