Fortsätt till innehållet

Ansökan om småbarnspedagogik

Ansök i första hand genom att fylla i den elektroniska ansökan om småbarnspedagogik.

Välj daghem eller familjedagvård som verksamhetsform. Du kan också ange ett andrahandsalternativ om du vill.

I ansökan ska du fylla i servicebehovet och vilket datum ditt barn börjar i småbarnspedagogiken. I ansökan kan anges två önskemål om plats.

I mån av möjlighet erbjuds platsen på basis av familjens förstahandsval.

Din ansökan om plats inom småbarnspedagogiken är i kraft i ett år.

Plötsligt och oförutsett behov av småbarnspedagogik

Ansök om en plats så snart som möjligt om behovet av småbarnspedagogik kommer plötsligt, är oförutsett och beror på sysselsättning, studier eller utbildning.

Fyll i ansökan dock senast två veckor före önskad start i småbarnspedagogiken. Förbered dig på att ditt barn inte nödvändigtvis får en plats vid förstahandsvalet.

Beslut om beviljad plats

Du får beslutet om beviljad plats inom småbarnspedagogiken ca en vecka före önskad start. Sedan beslutet har utfärdats kan datum för när småbarnspedagogiken inleds, inte längre ändras. Beakta att barnet inte kan använda hela månadens timmar när hen börjar eller slutar i småbarnspedagogiken mitt i månaden.

Du får beslutet om beviljad plats elektroniskt om du har godkänt mottagandet av elektroniska meddelanden i tjänsten suomi.fi.

Gå in och godkänn mottagandet av elektroniska beslut på webbplatsen suomi.fi

Om du inte har godkänt elektronisk myndighetskommunikation får du beslutet per brev inom cirka sju (7) arbetsdagar efter att beslutet skickats.

Ansökan om småbarnspedagogik över kommungränserna

Ansökan om småbarnspedagogik över kommungränserna behandlas från fall till fall. I sådana fall ska du kontakta kontorstjänster för småbarnspedagogik.