Fortsätt till innehållet

Lediga småhustomter på Puntusstrandens och Linnusperä områden kan sökas i september

Karleby stad bjuder ut 2 lediga småhustomter vid Puntusstranden samt 4 på Linnusperä området. Ansökningstiden är 11.9.2023 kl. 8.00 – 1.10.2023 kl. 23.59.

Även de som tidigare har fått en tomt av staden samt yrkesbyggare kan ansöka om tomterna.

Tomten kan endera köpas eller hyras

En förutsättning för hyrning av tomten är att byggnaden uppförs för eget bruk och att sökanden inte tidigare har tilldelats en tomt av staden, eller det är minst 15 år sedan man fick en tomt. Hyrning är möjligt om åtminstone den ena av de sökande uppfyller villkoren för hyrning av tomt.

Yrkesbyggare måste köpa den tomt de fått

Ansökan

Ansökning av tomt sker via den elektroniska tomttjänsten: https://kartta.kokkola.fi/IMS/?REQUEST=SiteSearch

Bekanta dig med tomternas detaljplanbestämmelser innan du ansöker om tomt. Ange i ansökan i prioritetsordning alla de tomter som du är redo att reservera för närmare planering och senare för byggande.

I ansökan anges den personen eller de personer i vilkens/vilkas namn man önskar att hyresavtalet eller köpebrevet görs.

Handläggning av ansökningar och val av de som får en tomt

Tomterna lottas ut efter att ansökningstiden gått ut. Från ansökan som valts genom utlottning kontrolleras vilken ledig tomt står högst på önskelistan. Utlottningen fortsätter så länge det finns tomter kvar att dela ut.

Tomtreservering

Beslutet om reservering fattas av stadsgeodeten på basis av utlottningen. Beslutet skickas till alla som ansökt om tomt. Det är inte möjligt att byta tomtreserveringar.

Tomtöverlåtelse

Tomterna överlåts under reserveringstiden genom uthyrning eller försäljning till det pris som gäller vid överlåtelsetidpunkten. Tomterna är byggklara.

Elektroniska tomttjänsten

Förfrågningar