Fortsätt till innehållet

Lucina Hagman-priset 2021

Karleby stad delar ut Lucina Hagman-priset 2021 fredagen den 10 september. Med priset vill Karleby föra vidare arvet efter Kelviåbördiga Lucina Hagmans pedagogiska filosofi.

Priset beviljas för pedagogiskt arbete som gjorts för att främja jämlik utbildning, jämställdhet och jämlikhet mellan könen samt för att förnya fostran och utbildning. Prisets mottagare kan vara en enskild person, en smågrupp eller en sammanslutning som endera genom ett målmedvetet och långvarigt arbete eller med hjälp av en ny innovation har främjat dessa mål.

År 2021 tilldelas Lucina Hagman-priset lärarna Annika Ammesmäki-Kangasniemi och Veera Kivelä vid Karlebyskolan Koivuhaan koulu. De har bildat ett mångsidigt och starkt kompanjonlärarpar som främjar likabehandling genom positiv och kollaborativ pedagogik.

Lucina Hagman-priset beviljas av en jury som fick totalt 15 förslag till mottagare av priset. Juryn bestod av Sari Innanen, som var ordförande, samt Tuula Storbjörk, Ronnie Djupsund, Merja Meriläinen och Leena Raitala.

Juryn förespråkar att priset delas ut till lärare som i sitt vardagsarbete hedrar Lucina Hagmans pedagogiska traditioner. Det bör också beaktas att lärararbetet har utförts i undantagsförhållanden då Koivuhaan koulus verksamhet bedrivits i tillfälliga lokaler och coronapandemin ruskat om skolans normala praxis. I prismottagarnas arbete betonas både positiv pedagogik och kompanjonlärarskap. Båda teman har varit bildningscentralens utvecklingsobjekt under de senaste åren.