Fortsätt till innehållet

Trafikarrangemangen vid Konsthuset Renlund medan byggarbete på KonstGården

Arbetet med Konsthuset Renlunds konstgård inleds nästa vecka, måndagen den 22 april 2024. I samband med byggarbetet görs hela gårdsplanen om och trafikarrangemangen görs bättre.

Hela gården mot Folkskolegatan och Packhusgatan kommer att gärdas in och är ur bruk medan byggarbetet pågår (området på markerat med rött på bilden). Endast taxibilar får köra in från Folkskolegatan till trädelens rullstolsramp. Vi betonar att TILLTRÄDE ÄR FÖRBJUDET till det inhägnade området.

Tillsammans kan vi göra området säkert för alla. Tack!

INGÅNG TILL STENDELEN (bildkonstskolan)

Från den 22 april sker ingång till stendelen enbart från Katarinegatan. Ingången från Folkskolegatan är helt stängd så länge byggarbetet varar. Ingen fordonstrafik är tillåten på konsthusets gårdsplan, med undantag av personalens parkering på gården vid Katarinegatan. Vi rekommenderar att elever som skjutsas med bil lämnas vid Katarinegatan eller Borgmästaregatan. Det är inte tryggt för barnen att korsa vägen ensamma. Vårdnadshavarna kan vid behov följa eleverna till ytterdörren eller klassrummet.

Observera att det råder parkeringsförbud på Katarinegatan på båda sidor om ingångsporten. Området med parkeringsförbud anges med trafikmärken. Se till att inte blockera trafiken att farosituationer inte uppstår.

INGÅNG TILL TRÄDELEN

Ingång till trädelen sker på samma sätt som tidigare, via Borgmästaregatan. Endast taxibilar har rätt att köra in från Folkskolegatan till trädelens rullstolsramp.

MERA INFO

Bildkonstskolans rektor Aija Isosaari, tfn 044 780 9526 (ledig vecka 16)

Tack för samarbetet – säkerhet är omsorg!

Arbetet med Konsthuset Renlunds konstgård inleds i Karleby