Fortsätt till innehållet

My Kokkola till hjälp vid integreringen i Karleby

Den nya servicen My Kokkola gör det lättare för internationella kunniga att göra sig hemmastadda och att sysselsätta sig i regionen. Servicen hjälper att hitta exempelvis regionens språkkurser och många andra tjänster som anknyter till vardagen, fritiden och sysselsättning.

“Det är knappast möjligt att skapa en databank som besvarar alla frågor eftersom behov och situationer förändras. Därför är den röda tråden i My Kokkolas innehåll att hitta och stärka de sociala nätverken. Databanken kompletteras i och med de frågor och ärenden som dyker upp”, berättar projektarbetare Satu Vihtari.

Servicen My Kokkola är en av åtgärderna inom projektet Talent Coastline Employment för att stödja internationella experter att göra sig hemmastadda och sysselsätta sig. Europeiska unionen stöder servicens utvecklingsarbete. I helheten ingår också rådgivningspunkt Welcome Office. Welcome Office betjänar också dem som inte hittar den önskade informationen i webbtjänsten.

My Kokkola och Welcome Office finns också till för regionens företagare. Ovissheten om tillstånd eller praktiska frågor i anknytning till sysselsättning av främmandespråkiga kan fördröja utnyttjandet av de främmandespråkigas kompetenspotential som arbetskraft i regionen. Arbetsgivare erbjuds också information om olika stödtjänster för internationell rekrytering.

My Kokkola har också en koppling till Centrias Talent hub-verksamhet. Staden beaktar inom servicen inte bara studerande utan också invånare som flyttat in exempelvis av arbets- eller familjeskäl och som behöver hjälp med att integrera sig. Vihtari fortsätter:

“Även om namnet starkt syftar på Karleby är det inte meningen att betona kommungränserna utan närmast berätta om Karlebyregionen eller pendlingsområdet. Vi har för avsikt att i fortsättningen utreda exempelvis behovet av Welcome Offices tjänster också i närbelägna kommuner.”

Tjänsterna utvecklas i samarbete med regionens organisationer och regionala Talent Coastline
ekosystemet samt som en del av riksomfattande Talent Boost-verksamheten och partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande.

Webbtjänsten MyKokkola.fi har publicerats och respons tas gärna emot exempelvis via länken Ge respons. Utvecklingen av servicen fortsätter tillsammans med dess målgrupper samt olika aktörer inom nätverket. Servicen My Kokkola marknadsförs till målgrupperna som en del av lanseringen av servicen.

My Kokkola

Mer infomation: