Fortsätt till innehållet
Neljä lasta seisoo Neristanin kadulla ja pitää kädestä toisiaan kiinni

Mycket att göra för barn och unga under veckan för barnets rättigheter

Veckan för barnets rättigheter firas 14–20.11.2022. I år är veckans tema barnets rätt till trygghet. Barnkonventionens dag är den här veckan 20 november och är en officiell flaggdag då flaggan hissas i topp också i Karleby stads fastigheter. I Karlebys skolor tas barnets rättigheter upp under veckan på det sätt som skolorna själv väljer.

Finlands UNICEF beviljade 1.9.2020 Karleby sitt första erkännande som Barnvänlig kommun. Arbetet för att utveckla barn- och ungdomsvänligheten fortsätter i Karleby eftersom man varje dag ska se till att barnets rättigheter tillgodoses i enlighet med handlingsplanen.

Under veckan för barnets rättigheter finns det mycket roligt att göra för barn och barnfamiljer, eftersom Strålande! kulturveckan för barn och unga erbjuder ett mångsidigt program allt från LäsLan, lerarbete och konserter. Det är fritt inträde till evenemangen om biljettpriser inte skilt nämnts.

Bekanta dig med Strålande! -veckans program