Fortsätt till innehållet

Närståendevårdare i Karleby får gratis simhallsbesök också i fortsättningen

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 21 februari 2024 att de personer som ingått avtal om närståendevård och har Karleby som hemkommun är berättigade till gratis simhallsbesök i VesiVeijari också i fortsättningen.

På basis av en fullmäktigemotion har närståendevårdarna gratis fått besöka VesiVeijari och enligt en bedömning var erfarenheterna av försöksperioden positiva. Från mars i fjol gjordes 925 besök, i medeltal 84 besök per månad.

Det är mycket svårt att exakt bedöma de ekonomiska verkningarna av försöket, eftersom vi inte vet hur många av närståendevårdarna hade besökt badcentret i varje fall och till vilket pris, eller hur mycket antalet besök ökade tack vare avgiftsfriheten. Enligt en grov uppskattning är inkomstbortfallet under provperioden högst cirka 180 euro per månad, utgående från antalet besök under försöksperioden.

Den respons vi har fått av kunderna har varit uteslutande positiv. Närståendevårdarna har enhälligt önskat att möjligheten till avgiftsfria besök ska finnas i fortsättningen också. Utgående från respons från Soite och närståendevårdarnas organisation har simbesöken hjälpt närståendevårdarna att orka med sitt arbete.

Nämnden beslutade dessutom att priset på ett besök i fortsättningen granskas som en del av badcentrets prislista.