Fortsätt till innehållet
Nainen tekee käsillään sydämen.

Nationella städarens dag

Nationella städarens dag firas den 4 december. På städarens dag vill vi uppmärksamma det osynliga, men värdefulla arbete som rengöringsbranschens proffs gör.

Karleby stads städtjänster har sammanlagt 162 899 kvadratmeter som ska städas och i den ingår skolor, daghem, kontor, bibliotek, idrottsanläggningar och museer. Städtjänsterna har ca 145 anställda.

29 daghem och 29 skolor

På daghem sköter anstaltsbiträdena om den allmänna hygieniska renheten i lokalerna och som stödtjänst byter de sängkläder och tvättar haklappar och handdukar. I skolorna ansvarar städarna bl.a. för att klassrum, toaletter, allmänna utrymmen, matsalar och gymnastiksalar är rena. På sommaren rengörs alla ytor och möbler mer noggrant inför nästa läsår.

Det mest utmanade städobjektet är badcentret VesiVeijari, där det höga kundantalet, öppettiderna och hygienkraven gör städningen krävande. Badcentret kräver specialkompetens och strikt hygienhantering samt ansvarstagande av städarna. I badcentret har hanteringen av ytornas renhet ett direkt samband med bassängvattnets kvalitet. Om renhållningen i lokalerna försummas kan det återspeglas i badvattnets kvalitet och därmed kundernas hälsa.

#StädarensDag

Tack vare städningen upprätthålls och underhålls byggnadernas skick, och städningen bidrar till att användarna har trygga och hälsosamma lokaler. Ytornas renhet stödjer också inomhusluftens kvalitet. Personalens yrkesskicklighet uppskattas inom stadens städtjänster och alla ordinarie anställda är utbildade inom branschen.

Hela Finland tackar städarna på städarnas dag! Delta och uppmuntra också andra att tacka städarna. I sociala medier kan man dela sitt tack med bl.a. hashtaggen #StädarensDag.