Fortsätt till innehållet
Björkar på vår
Fotograf: Karleby stad / Elina Paavola

Njut av vårnaturen och iaktta säkerheten under utflykterna!

Frilufts- och utflyktsområdena i Karleby lockar såväl till näridrottsplatserna som till vistelse i naturen. Man kan ta sig fram både till fots, med terrängcykel eller varför inte till häst. Säsongen för utflyktsstigar, lägereldar och motionstrappor står för dörren. Karleby stad vill påminna alla som rör sig utomhus om några viktiga faktorer:

Lägereldar och eldplatser

 • Var speciellt försiktig när du hanterar eld!
 • Gör upp eld bara på anvisade eldplatser. Det ingår inte i allemansrätten att göra upp eld i terrängen. Det är också förbjudet att grilla i terrängen.
 • Beakta brandvarningar. När gräs- och skogsbrandsvarningar är i kraft får öppen eld inte göras upp ens vid en eldplats. En grill är också en öppen eld.

Motorfordon och hästkärror bara på vägar

 • Både motorfordon och hästkärror är fordon som inte får användas i terrängen.
 • För att få köra på enskild väg krävs tillstånd av bestyrelsen eller vägdelägarskap.
 • Man får inte heller parkera eller förvara ett fordon i terrängen.
 • Parkera i första hand på angivna parkeringsplatser. Om du parkerar vid vägkanten måste du följa trafikreglerna och se till att det parkerade fordonet inte hindrar trafiken på vägen eller i anslutningar. Kom ihåg att också traktorer och andra breda arbetsmaskiner kan röra sig på vägen.

Fågelholkar i träd bara med markägarens tillstånd

 • Fågelholkar får sättas upp i träd bara med markägarens tillstånd, även på mark som ägs av staden.
 • Holkarna ska sättas upp så att de är lätta att ta lös för rengöring och annan skötsel.
 • Det är förbjudet att spika eller skruva upp holkarna eller att fästa dem med olika järntrådar eller järnband.
 • Om du redan tidigare har satt upp fågelholkar måste du komma ihåg att se över dem varje år. Senast i april är det dags att kontrollera holkens skick och att ta loss järntråd, spikar och skruvar som kan vara farliga för fåglar.

Håll din hund kopplad

 • Kom ihåg att enligt jaktlagen måste hunden vara kopplad i terrängen under tiden 1.3 – 19.8. Utan tillstånd av markägaren eller den som innehar jakträtten måste hunden vara kopplad även under andra tider.
 • Enligt ordningslagen måste hunden alltid vara kopplad inom tätorter. En hund får inte ens kopplad tas med till motionsslingor, badstränder eller lekplatser om det inte är särskilt tillåtet. En ansvarsfull hundrastare samlar upp hundens exkrementer också i terrängen.
 • En hundägare måste alltid ha kontroll över sin hund även om den är okopplad med tillstånd.
 • På så sätt får vilda djur ro att bygga bo. Också andra som rör sig utomhus och i naturen tackar!