Fortsätt till innehållet

Nollpunkt för unga öppnar sommarsäsongen i Västra parken         

Nollpunkt ordnas lördag 1 juni 2024 i Västra parken i Karleby. Under evenemanget är det förbjudet att använda rusmedel, att röka cigaretter eller e-cigaretter eller att dricka energidrycker. Nollpunkt är en parkfestival för unga för att fira skolavslutningen. Den är riktad i första hand till över 13-åriga unga, men är man yngre blir man ändå inte stoppad vid porten. Alla som kommer till evenemanget får blåsa i en alkoholmätare vid porten och för att få komma in måste mätaren visa noll.

Under evenemanget uppträder Melo, Davi, Etta, Colden Angels, Northern Eclipse, The Dead Roses samt Erosion. Portarna öppnas kl. 16.45.

Nollpunkts instagram

Evenemangets inverkan på trafiken

Evenemanget påverkar områdets trafikarrangemang vid Västra parken. Gustaf Adolfs gatas körfil närmast Västra parken är avstängd på avsnittet mellan Torggatan och Fabriksgatan på lördag 1 juni fr.o.m. kl. 13.00. Körfilen öppnas för trafik efter att evenemanget avslutats kl. 23.00. Den andra filen kan användas normalt under hela evenemanget. Likaså kan Gustaf Adolfs gata i den andra riktningen användas normalt.

Elsparkcyklar får inte parkeras längs Gustaf Adolfs gata och Fabriksgatan, utan de måste parkeras längs Torggatan eller längre bort från området.

Parkområdet inhägnas fredag 31 maj och stängs på grund av festivalen för allmänheten på lördag kl. 15.00. Festivalområdet med sina temporära konstruktioner rivs genast när evenemanget slutat på natten och området öppnas på nytt för allmänt bruk. Evenemanget orsakar en del bullerstörningar i närheten av parken redan innan det egentliga evenemanget börjar. Bullerstörningar förekommer kl. 14.00–23.00.