Fortsätt till innehållet

Nya båthusplatser i Karleby – ansökningstid 1–29.10

Karleby stad öppnar möjligheten att söka 21 nya båthusplatser. De nya platserna ligger vid Sundmun: 8 platser längs Tjärmagasinsstråket och 13 längs Östra Båthusvägen. Arrendetiden är 25 år.

Lätt att söka

Ansök om båthusplats genom att sända en fritt formulerad ansökan till kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi. Ansökningstiden börjar 1.10 kl. 8.00 och tar slut 29.10 kl. 23.59.

Skriv ”Ansökan / båthusplats” i e-postmeddelandets rubrikfält och berätta om du önskar en plats längs Tjärmagasinsstråket eller Östra Båthusvägen. I ansökan ska du också ange namn på alla de personer som önskar vara parter när arrendeavtal ingås.

Bekanta dig noggrant med bestämmelserna i detaljplanen och andra nödvändiga uppgifter innan du lämnar in din ansökan. Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan per e-post kan du sända den till stadsmiljös registratur.

Platserna lottas ut bland sökandena i november

Platserna lottas ut bland sökandena inom loppet av två veckor efter att ansökningstiden gått ut. Efter lottdragningen fattar stadsgeodeten beslut om reservering som sänds till alla sökande. Man kan inte byta byggplats.

Båthusplatserna hyrs ut till sökandena. Hyran är 400 €/år (Arrendeprislista, stadsstyrelsen 21.6.2021 § 300).

Mera information