Fortsätt till innehållet

Nya företagstomter kan sökas på Topparbacken och på Port Towers område

Staden meddelar om offentlig ansökan av tomterna på det nya området för verksamhetsbyggnader på Topparbacken invid riksväg 13. Området gränsar till riksväg 13 och Topparbacksvägens korsning (detaljplan 295/6, KTY-1 och KTY/log-kvarteren) och har väckt intresse redan innan detaljplanen färdigställts. Eftersom området ligger vid stadens infartsled kommer speciell uppmärksamhet att fästas vid byggnadernas utseende.

Nya tomter kan också sökas i området vid Port Tower (detaljplan 38/5, KTY-kvarter). Kvartersområdet för verksamhetsbyggnader ligger i korsningen mellan Hamnvägen och Silverstensbuktsvägen.

Det är möjligt att endera köpa eller arrendera tomterna som nu kan sökas på de båda områdena. Ansökningstiden för tomterna går ut 31.3.2021, och de ansökningar som lämnats in behandlas alla på samma gång i stadsstyrelsen.

Tomtansökningar som lämnats in efter utsatt tid behandlas enligt normalt förfarande enligt ansökningsordning.