Fortsätt till innehållet
Upplysta kontorsbyggnaden Port Tower mot mörk kvällshimmel. Runt byggnaden finns många gatlampor som lyser upp gårdsplanen. Gården har ett snötäcke.

Företags- och industritomter

Karleby stad kan i nuläget erbjuda företags- och industritomter på följande områden:

  • Lahdenperäs industriområde
  • Heinola arbetsplats- och industriområde
  • Indola industriområde
  • Topparbackens industriområde

Staden kan också erbjuda olika industri- och företagstomter för olika ändamål i Kelviå, Lochteå och Ullava.

Tomterna överlåts antingen via försäljning eller uthyrning beroende på område. Tomterna är olika stora och tomter kan bildas utgående från företagarnas behov och önskemål.

Staden har också några företags-/egnahemstomter. På dem kan byggas egnahemshus och separata lokaler för företagsverksamhet.

Du kan söka tomter skriftligt hos Stadsmiljö / Markområden

Av ansökan ska framgå:

  • sökandes namn (företagets namn) och kontaktinformation
  • vilken tomt eller vilket område ansökan gäller
  • kort beskrivning av verksamheten som planeras till tomten ifråga
  • tidtabell för byggande