Fortsätt till innehållet

Nya stadsfullmäktige sammanträdde för första gången

Karleby stadsfullmäktige valde Tiina Isotalus (SPD) till fullmäktiges ordförande samt Johanna Paloranta (C) och Mauri Peltokangas (Sannf) till vice ordförande på fullmäktigeperiodens första sammanträde måndagen den 16 augusti.

Till stadsstyrelsen valdes 12 ordinarie ledamöter och personliga ersättare för dem. Sari Innanen (C) valdes till stadsstyrelsens ordförande, och Timo Sillanpää (Sannf) och Janne Jukkola (Saml.) till vice ordförande.

Förutom Sari Innanen (Marjaana Leivo som ersättare) representeras Centerpartiet i stadsstyrelsen också av Oliver Pietilä (Tapani Hankaniemi som ersättare) och Jyrki Ojala (Jorma Kauppila som ersättare). SDP:s representanter är Emilia Teerikangas (Sirpa Orjala som ersättare) och Mauri Lahti (Risto Koljonen som ersättare). Av Samlingspartiets ledamöter valdes Janne Jukkola (Jonas Heinola som ersättare) och Pekka Nurmi (Anna Nurmi-Lehto som ersättare), av Kristdemokraterna Mauri Salo (Tuomas Luoma-aho som ersättare), av Svenska folkpartiet Marlen Timonen (Margita Lukkarinen som ersättare) och av Vänsterförbundet Virpi Karhu (Pia Leinonen som ersättare) till stadsstyrelsen. Vänsterförbundet och De Gröna delar på styrelsemandatet på så sätt att Faisa Egge (De Gröna) (Teija Tynkkinen som ersättare) är ledamot under mandatpriodens två sista år.

Dessutom valdes ledamöter till valnämnden, centralvalnämnden, bildningsnämnden och dess sektioner, byggnads- och miljönämnden, stadsstrukturnämnden samt revisionsnämnden. Ledamöter valdes också till direktionen för affärsverket Karleby Vatten och representationsmötet för Mellersta Österbottens förbund. Stadsfullmäktige beslutade också välja nämndemän till tingsrätten, gode män vid fastighetsförrättningar samt medlemmar i delegationen för polisen.

Förutom valen beslutade fullmäktige anteckna för kännedom stadens anvisning om användning av sociala medier, ekonomirapport 1-5/2021 och 6/2021 samt ekonomiprognosen för 2021.

Protokoll.

Mer om förvaltning och beslutsfattande.