Fortsätt till innehållet

Boendetips för köldperioden

De närmaste dagarna är särskilt kalla i Finland, och elpriserna är exceptionellt höga. Även tillgången på elektricitet prövas. Därför är det nu nödvändigt att använda energi på ett extra sparsamt sätt och med noggrann tajming. Utmanande tider är morgnar runt klockan 8–10 samt kvällar mellan klockan 17–22.

El och elapparater

  • Stäng av elektrisk komfortgolvvärme. Undvik att använda elektrisk ugn och använd inte elektriskt bastuaggregat.
  • Sluta använda kupévärmare och undvik att använda motorvärmare. Ladda elbilen endast nattetid.
  • Stäng av is- och snösmältning samt frostskydd och annan uppvärmning utomhus om möjligt.
  • Stäng av alla elapparater och ta ut laddare som inte behöver användas just nu.
  • Sänk inställningsvärdet för elelement till så lågt det går.
  • Om det är nödvändigt att fortsätta uppvärmningen av utrymmen och hushållsvatten utan avbrott med el, försök använda apparaterna växelvis.
  • Effekten för den mekaniska ventilationen kan sänkas tillfälligt, men återställ den vanliga inställningen när elsituationen åter tillåter det.

Säkerställ fastighetens vattenförsörjning under kylan

  • Försäkra dig om att vattenledningen till fastigheten inte fryser och att utrymmet där vattenmätaren finns hålls varmt.
  • Om värmekablar har monterats i vattenledningarna, håll dem påslagna.